Top 100 Instagram điểm Nox

Thời gian cập nhật số liệu 2021-10-27
Sắp xếp theo số người đăng ký điểm Nox Sắp xếp theo bài viết Sắp xếp theo tỷ lệ tương tác
Xếp hạng Influencer
  Thông tin cơ bảnBài viếttỷ lệ tương tácTổng số đăng kýSao điểm Nox
1 12 JISOO🤍 JISOO🤍72611.1%48.13TR -
3 20 원위 (ONEWE) 원위 (ONEWE)1.48N4.2%342.29N -
5 36 이승재 이승재6546.55%98.66N -
6 28 BROTHER BIN | 브라더빈 BROTHER BIN | 브라더빈4195.65%80.34N -
7 62 정세운 공식 인스타그램 정세운 공식 인스타그램1.82N3.86%70.61N -
8 36 Boys Republic Boys Republic1.17N8.05%65.33N -
9 53 울산현대축구단(UHFC) 울산현대축구단(UHFC)5.91N3.8%55.7N 1%
10 - 전북현대모터스FC 전북현대모터스FC4.65N4.58%54.84N -
12 41 j_i.eun j_i.eun24112.3%29.17N -
13 6 동물권단체 케어 동물권단체 케어2.63N5.88%30.87N -
14 - 박인영 박인영2.96N3.78%59.13N -
15 17 지수 👩🏻‍🌾 지수 👩🏻‍🌾7885.12%161.24N 0.6%
16 10 서새봄 서새봄7853.57%52.76N -
17 - 윤세아 윤세아2.63N4.84%422.99N -
18 65 삼동이 누나 팬입니다 삼동이 누나 팬입니다4.36N5.03%19.96N -
19 38 표은지🍎Eunji Pyo 표은지🍎Eunji Pyo9444.82%1.14TR -
20 11 솔트엔터테인먼트 솔트엔터테인먼트1.25N16.71%141.36N -
21 - 유 퀴즈 온 더 블럭 유 퀴즈 온 더 블럭1.09N4.32%84.82N -
23 54 김보선(미트) 김보선(미트)4135.67%15.46N -
24 16 짱구대디 짱구대디1.19N3.67%84.35N -
25 13 이호철 기상캐스터 이호철 기상캐스터1313.7%28.28N -
26 - 웨이채널 | 강현지 웨이채널 | 강현지1865.05%27N 0.4%
28 - BH Entertainment BH Entertainment1.44N3.55%311.54N -
31 35 GS칼텍스서울Kixx배구단 GS칼텍스서울Kixx배구단1.96N7.92%23.77N -
32 27 LEE GI KWANG LEE GI KWANG95.72%1.2TR -
33 21 오늘의짤😂 오늘의짤😂2.24N13.64%12.87N -
34 25 ash 빛나 🏹💗 ash 빛나 🏹💗1.24N9.13%491.89N -
35 37 𝑹𝒂𝒐𝒏 𝑳𝒆𝒆 𝑹𝒂𝒐𝒏 𝑳𝒆𝒆6584.2%483.9N -
36 8 러브둥둥 러브둥둥8555.29%314.2N 0.3%
37 28 주예나 주예나4854.82%164.26N -
38 35 황교안 - 국민의 힘 황교안 - 국민의 힘894.63%11.11N -
39 32 몽냥툰 몽냥툰6164.92%104.33N -
40 10 배수진 • 나탈리 배수진 • 나탈리1145.33%25.29N 0.2%
41 16 yeonchu yeonchu1608%28.5N -
42 34 H1GHR MUSIC 하이어뮤직 H1GHR MUSIC 하이어뮤직2.15N3.96%577.83N 0.4%
43 29 이놈식기(食記) 이놈식기(食記)5824.64%10.11N -
44 - YG AD Official YG AD Official5425.41%495.01N -
45 2 시오 SIO 시오 SIO3744.8%182.73N -
46 35 정나은 정나은1507.24%70.67N -
48 19 허챠밍 CHARMING HEO 허챠밍 CHARMING HEO1187.32%30.26N 0.5%
49 - 이하이 이하이2605.37%3.51TR -
50 18 지은 지은1963.92%11.36N -
51 25 박보성 박보성2607.5%590.74N -
52 6 이하늬❤️hanee Lee 이하늬❤️hanee Lee1.18N4.32%1.56TR -
53 33 마젠타 마젠타4755.91%80.1N -
54 30 Shinmina Shinmina55122.15%3.3TR 4.3%
55 4 白間美瑠 白間美瑠1.91N3.51%529.62N -
56 - 백종민 백종민18115.39%475.42N -
58 - 에이엠엔터테인먼트 에이엠엔터테인먼트61941.52%71.99N -
59 4 잠백이 잠백이1.93N3.67%45.51N -
60 14 Kim Ahreum Kim Ahreum1.46N12.55%307.18N -
62 25 해아 해아3809.69%35.59N -
63 - 남궁민 남궁민1.33N6.92%1.21TR -
64 53 nafla. 나플라. nafla. 나플라.3724.03%368.82N -
65 10 Hongyu ASMR 홍유 공식계정 Hongyu ASMR 홍유 공식계정9913.69%102.87N -
66 19 MIMO 미모 MIMO 미모1334.99%31.32N -
67 51 THAMA - 따마 THAMA - 따마908.92%19.16N -
68 10 TaeYeon TaeYeon1.29N5.45%17.14TR -
69 13 김연경 Yeon Koung Kim 김연경 Yeon Koung Kim19713.77%1.8TR -
70 52 Dr. Sarang Choi M.S, D.M.D. Dr. Sarang Choi M.S, D.M.D.7819.56%116.6N -
71 21 소금툰 소금툰46011.1%110.33N -
72 45 순이엄마 순이엄마4143.7%86.42N 1.1%
73 38 김첨지 김첨지1245.04%26.06N -
74 35 뚱주네 밥상🍱 뚱주네 밥상🍱53110.22%16.31N 7.1%
75 23 ALiEN Dance Studio ALiEN Dance Studio67810%123.43N -
76 9 Yoobaby Yoobaby2594.01%27.07N -
77 13 NELL Official NELL Official4158.48%16.95N -
78 5 VICTON (빅톤) VICTON (빅톤)2.92N4.29%758.21N -
79 32 a.hjun a.hjun7034.01%34.95N -
80 32 쥬 3903.86%17.29N -
81 43 TJ TJ3.16N6.43%50.7N -
82 78 페페로즈 페페로즈8964.23%13.07N -
83 66 설리가진리 (Sulli) 설리가진리 (Sulli)79814.2%6.49TR -
84 69 김나희 김나희4583.62%821.88N -
85 49 Kyurin Kim Kyurin Kim6994.31%86.51N -
86 66 이승인 이승인1337.96%79.83N -
87 13 에나스쿨 황신영 에나스쿨 황신영1.14N14.66%325.86N 12.6%
88 78 삼우실 삼우실5004.48%242.65N -
89 47 지오지아 공식 인스타그램 지오지아 공식 인스타그램2.01N4.34%89.03N 0.2%
90 10 맛집러 우니 🌱 맛집러 우니 🌱1.35N7.94%53.8N -
91 58 Christine Park ❀ 박수빈 Christine Park ❀ 박수빈5036.37%54.02N 0.1%
92 47 동물자유연대 동물자유연대2.38N4.73%48.09N -
93 69 김선아 김선아379.53%26.33N 9.3%
94 34 김선호 김선호17434.63%7.51TR 2.4%
95 64 CIX (씨아이엑스) CIX (씨아이엑스)1.44N6.94%1.26TR 0.7%
96 - Danny Koo 대니구 Danny Koo 대니구1.02N7.96%34.02N -
97 - HaNee Jeong🦋Honey J HaNee Jeong🦋Honey J1.24N13.65%582.21N -
98 77 imjoo_ imjoo_3583.6%90.33N -
99 24 ☆교광이의 일상☆ ☆교광이의 일상☆1709.58%49.54N -
100 93 김영화 [김무비 KIM MOVIE] 김영화 [김무비 KIM MOVIE]1653.91%55.07N -
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)