Làm việc với hơn 10 triệu Influencer và quảng bá sản phẩm của bạn

Tính năng đề xuất

Phân tích chính xác

Sử dụng tính năng phân tích khán giả và phân tích thương hiệu để nắm rõ hồ sơ khán giả và theo dõi lịch sử quảng cáo giữa thương hiệu và Influencer Xem nhiều >

Kết nối nhanh

Liên hệ trực tiếp với các Influencer hoặc tạo chiến dịch để mời hàng loạt Influencer Xem nhiều >

Tạo đơn quảng cáo

Đăng tải chiến dịch quảng bá đầu tiên của bạn để hoàn thành quy trình marketing như ký hợp đồng, thanh toán, duyệt nội dung và giám sát hiệu quả Xem nhiều >

Khách hàng của chúng tôi

Phản hồi từ đối tác

 • I am so happy to find like this tools so pretty awesome keep it up guys. And I also appreciate that the Nox team really cares for our requirement, the APP is pretty good!

  Wayne Rand

  YouTube Creator

 • Softpedia guarantees that NoxInfluencer for YouTube is 100% Clean. I like the UI effect, and the data analysis function. Besides, the Top Video List is really helpful.

  SOFTPEDIA

  SOFTPEDIA.ltd

 • YouTube Analytics Tool NoxInfuencer helping Small YouTubers Get Paid Sponsorships. It feels like a part-time job when I create content.

  MarTech Series

  YouTube Creator

 • NoxInfluencer app is an awesome tool help me analysis other YouTubers on mobile. I am really looking forward to the new functions in the future.

  OMO Magnets

  YouTube Creator

 • Noxinfluencer helps me find influencers who fits for our brand, the functions are simple and useful. It’s worth mentioning that, it can make my funds 100% security and return me better ROAS

  Mike Li

  Brand Seller

Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)