Nhà quảng cáo và Sao hợp tác cùng có lợi

Chọn kế hoạch thích hợp cho bạn

Doanh nghiệp (Mỗi quý)
$ 1499 USD
3mo
Đăng ký

Gói thành viên linh hoạt và đơn giản để đánh giá và dùng thử

Doanh nghiệp
$ 3899 USD
year
Đăng ký
Phù hợp với các nhóm tăng trưởng tập trung vào khám phá Influencer
Cao cấp
$ 7999 USD
year
Đăng ký
Phù hợp với các nhóm lớn và vừa hoặc các doanh nghiệp tập trung vào việc mở rộng quy mô tiếp thị
Tự chọn
Get It Now
Liên hệ với các chuyên gia người dùng của chúng tôi để lập kế hoạch giải pháp theo cho nhu cầu thực tế của bạn
Chức năng chung
Số lượng tài khoản
2
2
6
20
Hỗ trợ CSKH
Dịch vụ CSKH 1:1
Dịch vụ xuất dữ liệu & API
100/mỗi năm
10,000/mỗi năm
Tìm kiếm nguồn KOLs
Bảng xếp hạng Kols
Top 1,000
Top 1,000
Top 1,500
Top 3,000
Số lượng tìm kiếm Influencer giới hạn
63TR
63TR
63TR
63TR
Số lần hiển thị trên mỗi lượt tìm kiếm
1,000
1,000
2,000
10,000
Tìm kiếm chủ đề hoặc thẻ
Chức năng tìm kiếm bộ lọc nâng cao
Lọc KOLs có email
Xem thông tin MCN
Phân tích thị trường
Chức năng phân tích dữ liệu cơ bản KOLs
3,500/mỗi tháng
3,500/mỗi tháng
60,000/mỗi năm
Không giới hạn
Đối tượng khán giả và phân tích chi tiết
800/mỗi tháng
800/mỗi tháng
20,000/mỗi năm
80,000/mỗi năm
Phân tích quảng bá thương hiệu
400/mỗi tháng
400/mỗi tháng
8,000/mỗi năm
30,000/mỗi năm
Xem thông tin liên lạc của Kols
600/mỗi tháng
600/mỗi tháng
15,000/mỗi năm
40,000/mỗi năm
Mở khóa thông tin liên hệ WhatsApp của người nổi tiếng
3,000/mỗi năm
10,000/mỗi năm
Mở rộng nguồn KOLs
Tập tin nguồn KOLs
50
50
Không giới hạn
Không giới hạn
Số lượng KOLs / tập tin
450
450
600
2,000
Người nổi tiếng tương tự trong bể tài nguyên
Liên hệ hàng loạt với Kols
3,500/mỗi tháng
3,500/mỗi tháng
80,000/mỗi năm
300,000/mỗi năm
Gửi email bằng Gmail hoặc email doanh nghiệp
Hỗ trợ các mẫu email đa ngôn ngữ
Thông tin chi tiết về quảng cáo của đối thủ cạnh tranh
Xếp hạng thương hiệu và tìm kiếm
Top 50 danh mục hạn chế
Top 50 danh mục hạn chế
Top 50 của tất cả các danh mục
Không giới hạn
Phân tích cơ bản về xúc tiến sản phẩm cạnh tranh
100/mỗi năm
Không giới hạn
Báo cáo chuyên sâu về xúc tiến sản phẩm cạnh tranh
200/mỗi năm
Giám sát tài nguyên hợp tác sản phẩm cạnh tranh
30/mỗi năm
Quản lý nhiệm vụ chiến dịch
Số chiến dịch quảng cáo có thể tạo
3/mỗi tháng
3/mỗi tháng
Không giới hạn
Không giới hạn
Influencer chủ động đăng ký
Đề xuất Kols thích hợp
200/mỗi chiến dịch
200/mỗi chiến dịch
400/mỗi chiến dịch
2000/mỗi chiến dịch
Chức năng phân tích cảm xúc khán giả
Chức năng xuất dữ liệu chiến dịch quảng cáo
Chức năng phân tích báo cáo chiến dịch quảng cáo
Thanh toán xuyên biên giới
Giám sát nội dung và Marketing liên kết
Theo dõi chiến dịch quảng cáo
50/mỗi tháng
50/mỗi tháng
2,000/mỗi năm
10,000/mỗi năm
Chỗ ngồi giám sát Người ảnh hưởng cộng tác
100/mỗi năm
500/mỗi năm
Dịch vụ link rút
Tiếp thị liên kết
Doanh nghiệp (Mỗi quý)
$ 1499 USD
3mo
Đăng ký

Gói thành viên linh hoạt và đơn giản để đánh giá và dùng thử

Doanh nghiệp
$ 3899 USD
year
Đăng ký
Phù hợp với các nhóm tăng trưởng tập trung vào khám phá Influencer
Cao cấp
$ 7999 USD
year
Đăng ký
Phù hợp với các nhóm lớn và vừa hoặc các doanh nghiệp tập trung vào việc mở rộng quy mô tiếp thị
Tự chọn
Get It Now
Liên hệ với các chuyên gia người dùng của chúng tôi để lập kế hoạch giải pháp theo cho nhu cầu thực tế của bạn
FAQ
How does NoxInfluencer gain influencer data?
Does all influencer users sign with NoxInfluencer?
How often NoxInfluencer update data?
What if I can't find some influencers through the search engine?
Is free trial available on NoxInfluencer?
Bạn đang gặp vấn đề? Liên hệ với chúng tôi Chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn vể NoxInfluence Get It Now