Top 100 Twitch Streamers

Thời gian cập nhật số liệu 2024-04-18
Sắp xếp theo số người đăng ký điểm Nox
Xếp hạng Influencer
  Thông tin cơ bảnTổng số đăng kýThể loạiAvg.view Sao điểm Nox
1 - juansguarnizo juansguarnizo11.02TR - Minecraft 251.26N
2 - ElMariana ElMariana8.67TR - Minecraft 570.42N
3 - ElSpreen ElSpreen8.59TR - Minecraft 249.56N
4 - tommyinnit tommyinnit7.41TR - Minecraft 164.5N
5 - Dream Dream6.4TR - Minecraft 543.15N
6 - Tubbo Tubbo5.21TR - Minecraft 154.99N
7 - GeorgeNotFound GeorgeNotFound5.09TR - Minecraft 168.62N
8 - Philza Philza4.32TR - Minecraft 81.31N
9 - Sykkuno Sykkuno3.96TR - Minecraft 72.94N
10 - karljacobs karljacobs3.72TR - Minecraft 202.13N
11 - Cellbit Cellbit3.14TR - Minecraft 721.25N
12 - BadBoyHalo BadBoyHalo2.66TR - Minecraft 43.45N
13 - TwitchRivals TwitchRivals2.39TR - Minecraft 382.48N
14 - Roier Roier2.18TR - Minecraft 432.31N
15 - Foolish_Gamers Foolish_Gamers2.15TR - Minecraft 181.35N
16 - CaptainSparklez CaptainSparklez2.06TR - Minecraft 10.04N
17 - Shadoune666 Shadoune6661.8TR - Minecraft 39.05N
18 - GermanGarmendia GermanGarmendia1.73TR - Minecraft 199.22N
19 - ironmouse ironmouse1.7TR - Minecraft 192.52N
20 - aldo_geo aldo_geo1.63TR - Minecraft 173.06N
21 - tommyinnitalt tommyinnitalt1.61TR - Minecraft 28.7N
22 - CaptainPuffy CaptainPuffy1.52TR - Minecraft 5.02N
23 - ElRichMC ElRichMC1.4TR - Minecraft 22.2N
24 - ThisIsNotGeorgeNotFound ThisIsNotGeorgeNotFound1.36TR - Minecraft 293.9N
25 - WestCOL WestCOL1.31TR - Minecraft 41.77N
26 - hannahxxrose hannahxxrose1.31TR - Minecraft 14.65N
27 - Forever Forever1.29TR - Minecraft 276.53N
28 - Conterstine Conterstine1.25TR - Minecraft 47.34N
29 - awesamdude awesamdude1.21TR - Minecraft 17.97N
30 - LakshartNia LakshartNia1.2TR - Minecraft 14.27N
31 - CapitanGatoo CapitanGatoo1.16TR - Minecraft 57.56N
32 - Purpled Purpled1.13TR - Minecraft 16.22N
33 - Etoiles Etoiles1.01TR - Minecraft 108.92N
34 - AntoineDaniel AntoineDaniel1TR - Minecraft 129.71N
35 - xChocoBars xChocoBars972.58N - Minecraft 27.9N
36 - schrodingerLee schrodingerLee962.91N - Minecraft 28.52N
37 - TapL TapL909.76N - Minecraft 3.72N
38 - JaidenAnimations JaidenAnimations865.27N - Minecraft 193.57N
39 - AQUINO AQUINO784.44N - Minecraft 100.69N
40 - liljarvis liljarvis774.22N - Minecraft 11.79N
41 - TaliaMar TaliaMar757.33N - Minecraft 8.93N
42 - HBomb94 HBomb94707.82N - Minecraft 4.9N
43 - SparkofPhoenixTV SparkofPhoenixTV692.82N - Minecraft 3.86N
44 - iskall85 iskall85685.32N - Minecraft 16.52N
45 - aimbotcalvin aimbotcalvin677.3N - Minecraft 31.66N
46 - Antfrost Antfrost661.53N - Minecraft 6.87N
47 - Smajor Smajor635.47N - Minecraft 22.55N
48 - AnneMunition AnneMunition626.4N - Minecraft 13.2N
49 - Oscurlod Oscurlod625.26N - Minecraft 7.98N
50 - Wallibear Wallibear609.49N - Minecraft 8.57N
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. Xác nhận