Top 100 Twitch Streamers

Thời gian cập nhật số liệu 2022-10-01
Sắp xếp theo số người đăng ký điểm Nox
Xếp hạng Influencer
  Thông tin cơ bảnTổng số đăng kýThể loạiAvg.view Sao điểm Nox
1 - ibai ibai11.66TR - Just Chatting 744.59N
2 - xQc xQc11.19TR - Just Chatting 2.07TR
3 - juansguarnizo juansguarnizo9.11TR - Just Chatting 684.98N
4 - Quackity Quackity5.04TR - Just Chatting 148.37N
5 - GeorgeNotFound GeorgeNotFound4.85TR - Just Chatting 1.09TR
6 - karljacobs karljacobs3.49TR - Just Chatting 223.33N
7 - kraynasty kraynasty3.19TR - Just Chatting 107
8 - ludwig ludwig3.13TR - Just Chatting 31.3N
9 - casimito casimito2.84TR - Just Chatting 418.81N
10 - Staryuuki Staryuuki2.71TR - Just Chatting 140.75N
11 - Nightblue3 Nightblue32.71TR - Just Chatting 60.27N
12 - Carreraaa Carreraaa2.67TR - Just Chatting 780.6N
13 - StableRonaldo StableRonaldo2.64TR - Just Chatting 74.48N
14 - GoneDoc GoneDoc2.48TR - Just Chatting 15.31N
15 - Twitch Twitch2.26TR - Just Chatting 358.48N
16 - bratishkinOFF bratishkinOFF2.25TR - Just Chatting 233.39N
17 - KaiCenat KaiCenat2.24TR - Just Chatting 1.51TR
18 - HasanAbi HasanAbi2.22TR - Just Chatting 680.06N
19 - Mizkif Mizkif2.09TR - Just Chatting 530.72N
20 - TheRealKnossi TheRealKnossi2.05TR - Just Chatting 195.45N
21 - Indiefoxx Indiefoxx2TR - Just Chatting 350.31N
22 - JustaMinx JustaMinx2TR - Just Chatting 42.74N
23 - Schlatt Schlatt1.89TR - Just Chatting 198.11N
24 - JackManifoldTV JackManifoldTV1.88TR - Just Chatting 62.69N
25 - Sweet_Anita Sweet_Anita1.88TR - Just Chatting 50.73N
26 - rivers_gg rivers_gg1.88TR - Just Chatting 306.91N
27 - miniminter miniminter1.81TR - Just Chatting 76.93N
28 - RobertoCein RobertoCein1.81TR - Just Chatting 30.1N
29 - PapoMC PapoMC1.77TR - Just Chatting 2.36N
30 - rewinside rewinside1.71TR - Just Chatting 25.35N
31 - AustinShow AustinShow1.66TR - Just Chatting 389.79N
32 - Mithrain Mithrain1.64TR - Just Chatting 42.73N
33 - Greekgodx Greekgodx1.64TR - Just Chatting 67.78N
34 - Im_Dontai Im_Dontai1.62TR - Just Chatting 109.33N
35 - loud_thurzin loud_thurzin1.61TR - Just Chatting 82.36N
36 - NeonSniperPanda NeonSniperPanda1.61TR - Just Chatting 8.3N
37 - eldemente eldemente1.54TR - Just Chatting 23.48N
38 - ElcanaldeJoaco ElcanaldeJoaco1.5TR - Just Chatting 15.51N
39 - Taylor_Jevaux Taylor_Jevaux1.5TR - Just Chatting 350
40 - Llobeti4 Llobeti41.47TR - Just Chatting 36.14N
41 - Alinity Alinity1.47TR - Just Chatting 206.19N
42 - PipePunk PipePunk1.38TR - Just Chatting 30.95N
43 - komanche komanche1.31TR - Just Chatting 52.2N
44 - LuluLuvely LuluLuvely1.31TR - Just Chatting 43.66N
45 - xCry xCry1.25TR - Just Chatting 25.5N
46 - TheNicoleT TheNicoleT1.24TR - Just Chatting 102.15N
47 - SkipNhO SkipNhO1.23TR - Just Chatting 99.43N
48 - Mangel Mangel1.23TR - Just Chatting 9.09N
49 - BibleBoysChurch BibleBoysChurch1.21TR - Just Chatting 1.87N
50 - JERICHO JERICHO1.2TR - Just Chatting 17.06N
51 - RiceGum RiceGum1.17TR - Just Chatting 362.93N
52 - tenderlybae tenderlybae1.17TR - Just Chatting 92.32N
53 - G0ularte G0ularte1.17TR - Just Chatting 27.57N
54 - tioorochitwitch tioorochitwitch1.16TR - Just Chatting 91.4N
55 - Kitboga Kitboga1.13TR - Just Chatting 10.39N
56 - BotezLive BotezLive1.12TR - Just Chatting 249.54N
57 - JojoHF JojoHF1.11TR - Just Chatting 68.79N
58 - MYM_ALKAPONE MYM_ALKAPONE1.1TR - Just Chatting 57.84N
59 - sashagrey sashagrey1.09TR - Just Chatting 158.43N
60 - koreshzy koreshzy1.09TR - Just Chatting 263.22N
61 - Evelone192 Evelone1921.08TR - Just Chatting 21.13N
62 - Pink_Sparkles Pink_Sparkles1.07TR - Just Chatting 109.11N
63 - GoofxGoof GoofxGoof1.06TR - Just Chatting 3.4N
64 - AhriNyan AhriNyan1.05TR - Just Chatting 76.37N
65 - Emiru Emiru1.04TR - Just Chatting 322.4N
66 - momoladinastia momoladinastia1.03TR - Just Chatting 42.21N
67 - StRoGo StRoGo1.02TR - Just Chatting 155.5N
68 - cheatbanned cheatbanned1.02TR - Just Chatting 35.98N
69 - BruceDropEmOff BruceDropEmOff1TR - Just Chatting 1.01TR
70 - lestream lestream1TR - Just Chatting 45.58N
71 - Yolo Yolo998.08N - Just Chatting 51.53N
72 - Brunenger Brunenger997.48N - Just Chatting 165.19N
73 - heyimbee heyimbee963.67N - Just Chatting 13.73N
74 - RebeuDeter RebeuDeter954.69N - Just Chatting 291.39N
75 - jjjjoaco jjjjoaco937.89N - Just Chatting 5.91N
76 - Reckful Reckful933.73N - Just Chatting 17.85N
77 - Xayoo_ Xayoo_930.25N - Just Chatting 357.86N
78 - JLAmaru JLAmaru925.71N - Just Chatting 11.57N
79 - Duke Duke924.04N - Just Chatting 238.75N
80 - mokrivskyi mokrivskyi899.83N - Just Chatting 68.22N
81 - RevedTV RevedTV883.82N - Just Chatting 211.43N
82 - aXtLOL aXtLOL877.64N - Just Chatting 27.42N
83 - CDawgVA CDawgVA860.01N - Just Chatting 192.43N
84 - nyanners nyanners853.4N - Just Chatting 96.08N
85 - melina melina848.82N - Just Chatting 39.68N
86 - Amaz Amaz847.98N - Just Chatting 17.61N
87 - annadeniz annadeniz836.57N - Just Chatting 48.79N
88 - GrenBaud GrenBaud836.55N - Just Chatting 131.7N
89 - souljaboy souljaboy831.18N - Just Chatting 22.35N
90 - Shylily Shylily831.04N - Just Chatting 99.56N
91 - TwitchPresents TwitchPresents822.05N - Just Chatting 199.68N
92 - Jinnytty Jinnytty820.25N - Just Chatting 24.78N
93 - okyyy okyyy808.74N - Just Chatting 28.92N
94 - PintiPanda PintiPanda808.73N - Just Chatting 1.53N
95 - hardgamechannel hardgamechannel804.67N - Just Chatting 30.26N
96 - Homyatol Homyatol802.32N - Just Chatting 20.06N
97 - Doggydogg20 Doggydogg20796.45N - Just Chatting 33.5N
98 - Crayator Crayator795.46N - Just Chatting 15.41N
99 - iaaraS2 iaaraS2784.5N - Just Chatting 26.24N
100 - 오킹 오킹773.71N - Just Chatting 79.42N