Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu
Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

Top 100 Kênh Youtube Ô tô & Xe cộ được đăng ký nhiều nhất ở Hàn Quốc

Thời gian cập nhật số liệu: 2020-03-30
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- 우파푸른하늘Woopa TV 우파푸른하늘Woopa TV Ô tô & Xe cộ 498N
0.8%
191.73N
4.6%
- 한문철 TV 한문철 TV Ô tô & Xe cộ 492N
16.3%
129.47N
565.3%
- 성명준 성명준 Hài kịch 420N
0.2%
374.9N
0.6%
4 - 오프라이드oh-pride 오프라이드oh-pride Ô tô & Xe cộ 395N
0.3%
128.19N
10.2%
5 - 모트라인 MOTline 모트라인 MOTline Ô tô & Xe cộ 361N
1.1%
167.37N
16.5%
6 - 야생마TV 야생마TV Ô tô & Xe cộ 344N
3.6%
208.27N
11.5%
7 - Motorgraph 모터그래프 Motorgraph 모터그래프 Ô tô & Xe cộ 319N
-
78N
10.3%
8 - 김한용의 MOCAR 김한용의 MOCAR Ô tô & Xe cộ 312N
2.3%
261.42N
14.7%
9 - 미남의운전교실 미남의운전교실 Ô tô & Xe cộ 227N
0.9%
7.93N
11.5%
10 - CARGIRL CARGIRL Ô tô & Xe cộ 225N
1.8%
458.85N
0.1%
11 - 이승현MinJaTV 이승현MinJaTV Ô tô & Xe cộ 207N
0.5%
45.27N
1.6%
12 - 자동차의 모든 것[ Car & Man ] 자동차의 모든 것[ Car & Man ] Ô tô & Xe cộ 188N
-
59.36N
5.6%
13 - Kia Motors Worldwide Kia Motors Worldwide Ô tô & Xe cộ 188N
-
255.08N
0.2%
14 - DIYMASTER DIYMASTER Ô tô & Xe cộ 163N
-
43.63N
1.3%
15 - 오토뷰(Autoview) 오토뷰(Autoview) Ô tô & Xe cộ 160N
0.6%
106.65N
2.1%
16 - Motorian모터리언 Motorian모터리언 Ô tô & Xe cộ 157N
-
69.47N
6.1%
17 - 오토기어 autogear자동차에 대한 모든 정보 오토기어 autogear자동차에 대한 모든 정보 Ô tô & Xe cộ 155N
-
51.53N
2.1%
18 - 노보스인더스트리 NOBOSSINDUSTRY 노보스인더스트리 NOBOSSINDUSTRY Ô tô & Xe cộ 155N
0.7%
48.94N
6.7%
19 - 몇대몇?블랙박스 몇대몇?블랙박스 Ô tô & Xe cộ 148N
2.1%
1.23TR
3.2%
20 - 한상기 Han Sang Ki 한상기 Han Sang Ki Ô tô & Xe cộ 143N
0.7%
35.72N
9.8%
21 - 카통령 카통령 Ô tô & Xe cộ 139N
0.7%
71.78N
7.5%
22 - 이모저모TV 이모저모TV Ô tô & Xe cộ 134N
-
23.9N
0.3%
23 - 라이크잇 LIKE IT 라이크잇 LIKE IT Ô tô & Xe cộ 130N
-
26.92N
1.5%
24 - 노보스튜브NobossTube 노보스튜브NobossTube Ô tô & Xe cộ 121N
-
27.68N
5.6%
25 1 RC Play Ground RC Play Ground Ô tô & Xe cộ 113N
1.8%
7.38N
17.6%
26 1 AUTOSONICS오토소닉스 AUTOSONICS오토소닉스 Ô tô & Xe cộ 112N
-
67.47N
4.6%
27 - 장진택 mediaAUTO 장진택 mediaAUTO Ô tô & Xe cộ 109N
-
117.96N
7.8%
28 - 파란곰미디어 파란곰미디어 Ô tô & Xe cộ 105N
1.0%
8.65N
1.1%
29 - CARmedia 카미디어 CARmedia 카미디어 Ô tô & Xe cộ 103N
-
65.26N
0.2%
30 2 CarTube 카튜브 CarTube 카튜브 Ô tô & Xe cộ 97.3N
1.4%
20.01N
3.1%
31 - WIKITREE - 위키트리 WIKITREE - 위키트리 Ô tô & Xe cộ 97.2N
0.5%
13.34N
1.1%
32 2 HeyMan 헤이맨 HeyMan 헤이맨 Ô tô & Xe cộ 95.9N
1.2%
31.91N
5.3%
33 - 안오준TV AhnojunTV 안오준TV AhnojunTV Ô tô & Xe cộ 95.4N
0.3%
128.47N
2.5%
34 1 모두의리뷰 - by 모트라인 모두의리뷰 - by 모트라인 Ô tô & Xe cộ 94.2N
1.3%
118.6N
3.2%
35 1 데저트이글 데저트이글 Ô tô & Xe cộ 89.7N
0.1%
50.06N
7.0%
36 2 차업차득 차업차득 Ô tô & Xe cộ 87.4N
7.6%
133.18N
18.4%
37 - Korea. kg Korea. kg Ô tô & Xe cộ 83N
1.6%
43.29N
6.9%
38 1 픽플러스 픽플러스 Ô tô & Xe cộ 79.5N
0.6%
60.35N
9.4%
39 2 류석 류석 Ô tô & Xe cộ 78.7N
0.6%
27.77N
14.9%
40 - 카링TV carringtv 카링TV carringtv Ô tô & Xe cộ 78.5N
-
20.86N
0.9%
41 1 ACARZ 아카즈 ACARZ 아카즈 Ô tô & Xe cộ 77.3N
0.1%
13.23N
3.7%
42 2 오토트리뷴 AutoTribune 오토트리뷴 AutoTribune Ô tô & Xe cộ 76.6N
1.2%
43.04N
2.4%
43 - VIEWCAR TV 뷰카TV VIEWCAR TV 뷰카TV Ô tô & Xe cộ 75.8N
-
14.47N
1.0%
44 1 encarTV 엔카티비 encarTV 엔카티비 Ô tô & Xe cộ 73.7N
0.8%
46.8N
1.3%
45 2 carwow 한국 carwow 한국 Ô tô & Xe cộ 73.2N
2.1%
73.78N
3.9%
46 - TongTongTv 통통테크 TongTongTv 통통테크 Ô tô & Xe cộ 72.2N
0.6%
41.97N
3.6%
47 4 중고차파괴자 중고차파괴자 Ô tô & Xe cộ 72N
8.9%
116.42N
0.3%
48 - LUXXTV LUXXTV Ô tô & Xe cộ 69.3N
0.6%
41.77N
2.2%
49 - 캠핑카TV campingcarTV 캠핑카TV campingcarTV Ô tô & Xe cộ 68.9N
0.4%
28.17N
5.7%
50 - 재미있고 신기한 세상 재미있고 신기한 세상 Ô tô & Xe cộ 67.7N
-
2.56N
-
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)