Top 100 Hoa Kỳ tài khoản TikTok

Thời gian cập nhật số liệu 2024-02-28
Sắp xếp theo số người đăng ký điểm Nox Sắp xếp theo tỷ lệ tương tác
Xếp hạng Influencer
  Thông tin cơ bảnTổng số đăng kýtỷ lệ tương tácAvg.view Sao điểm Nox
1 - charli d’amelio charli d’amelio152TR - 8.03% 7.78TR
2 - Bella Poarch Bella Poarch93.8TR - 3.98% 3.4TR
3 - MrBeast MrBeast93.4TR - 8.61% 22.24TR
4 - Addison Rae Addison Rae88.6TR - 4.93% 12.35TR
5 - Zach King Zach King81.1TR - 6.04% 11.03TR
6 - TikTok TikTok79TR - 1.3% 356.97N
7 - The Rock The Rock74.2TR - 12% 6.66TR
8 - Will Smith Will Smith73.9TR - 9.07% 2.03TR
9 - Selena Gomez Selena Gomez58.9TR - 12.46% 29.06TR
10 - Jason Derulo Jason Derulo58TR - 5.47% 1.12TR
11 - dixie dixie56.4TR - 4.37% 2.34TR
12 - Kylie Jenner Kylie Jenner54.9TR - 13.74% 6.22TR
13 - Spencer X Spencer X54.8TR - 2.65% 3.03TR
14 - Loren Gray Loren Gray53.9TR - 9.88% 2.47TR
15 - Michael Le Michael Le51.7TR - 10.4% 482.03N
16 - Karol G Karol G51.4TR - 11.12% 18.5TR
17 - BILLIE EILISH BILLIE EILISH51.1TR - 17.14% 33.15TR
18 - Brent Rivera Brent Rivera47.5TR - 8.82% 2.29TR
19 - JoJo Siwa JoJo Siwa45.5TR - 4.78% 957.1N
20 - ESPN ESPN45.1TR - 9.5% 64.31N
21 - Joe’s showcase Joe’s showcase43.8TR - 9.33% 1.16TR
22 - avani avani42.7TR - 7.43% 396.26N
23 - XO Team XO Team41.4TR - 5.15% 139.01N
24 - Аnokhina Liza Аnokhina Liza40.5TR - 4.65% 2.03TR
25 - Lucas and Marcus Lucas and Marcus38.9TR - 10.35% 3.16TR
26 - James Charles James Charles38.5TR - 13.34% 1.88TR
27 - Netflix Netflix37.6TR - 11.6% 190.41N
28 - Mia K. Mia K.37.5TR - 3.98% 2.37TR
29 - Kika Kim Kika Kim36.5TR - 7.3% 1.05TR
30 - BabyAriel BabyAriel36.4TR - 5.35% 773.09N
31 - KEEMOKAZI KEEMOKAZI36.2TR - 9.52% 3.21TR
32 - Barstool Sports Barstool Sports36.2TR - 9.78% 379.53N
33 - Q Park Q Park36TR - 5.29% 1.94TR
34 - JD Pantoja JD Pantoja35.2TR - 7.87% 18.26TR
35 - Kevin Hart Kevin Hart34.8TR - 12.37% 2.25TR
36 - arianagrande arianagrande34.2TR - 16.09% 2.08TR
37 - Devon Rodriguez Devon Rodriguez33.7TR - 9.81% 376.26N
38 - ThatLittlePuff ThatLittlePuff33.4TR - 4.46% 1.42TR
39 - noah beck noah beck33.4TR - 6.21% 1.44TR
40 - La Rosalia La Rosalia32.6TR - 11.02% 25.82TR
41 - Merrick Merrick32.5TR - 9.42% 824.1N
42 - Lele Pons Lele Pons31.9TR - 10% 5.21TR
43 - Noah Schnapp Noah Schnapp31.7TR - 12.74% 6.04TR
44 - Topper Guild Topper Guild31.7TR - 3.59% 447.28N
45 - Brooke Monk Brooke Monk31.5TR - 13.32% 4.99TR
46 - Kira Kosarin Kira Kosarin31.4TR - 16.51% 2.07TR
47 - Huddy Huddy31.2TR - 4.06% 1.12TR
48 - Stokes Twins Stokes Twins30.9TR - 14.99% 6.14TR
49 - Daniel LaBelle Daniel LaBelle30.7TR - 7.33% 6.35TR
50 - Camilo Camilo30.6TR - 6.29% 3.59TR
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. Xác nhận