Quay lại trang Tìm kiếm

noah beck Thống kê phân tích kênh Tiktok

Thời gian cập nhật: 2023-01-05 13:02:27

noah beck

Hoa Kỳ
Tiếng Anh

Theo dõi

34.1M

Lượt xem trung bình

1.4M

Chỉ số NOX

2.88

Ước tính chi phí

$16.8K

Tỷ lệ tương tác

12.72%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Điểm số Nox

Điểm số Nox
2.88/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Xuất sắc
Chất lượng kênh
Đạt chuẩn
Tỷ lệ tương tác
Tốt
Độ tin cậy người xem
Đạt chuẩn

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Total
Growth
Theo dõi 34,100,000
Lượt thích 2,400,000,000
Số lượng video 2,561
Xem thêm