Quay lại trang Tìm kiếm

Lucas and Marcus Thống kê phân tích kênh Tiktok

Thời gian cập nhật: 2023-01-07 06:14:42

Lucas and Marcus

Hoa Kỳ
Tiếng Anh

Theo dõi

37.2M

Lượt xem trung bình

3.5M

Chỉ số NOX

2.07

Ước tính chi phí

$73.0K

Tỷ lệ tương tác

7.18%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Điểm số Nox

Điểm số Nox
2.07/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Đạt chuẩn
Chất lượng kênh
Tầm trung
Tỷ lệ tương tác
Đạt chuẩn
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Total
Growth
Theo dõi 37,200,000
Lượt thích 961,500,000
Số lượng video 1,464
Xem thêm