Top 100 kênh YouTube xếp hạng theo lượng fan giảm ở Hoa Kỳ

Thời gian cập nhật số liệu: 2021-01-24
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- Remzie Osmani Remzie Osmani Giải trí 40N
48.3%
1.35TR
0.4%
- Caleb Corprew Caleb Corprew Giải trí 32.3N
8.8%
110.49N
-
- 2D 2D Giải trí 56.8N
5%

100%
4 - KarlJacobsVODS KarlJacobsVODS Nhân vật & Blog 59N
4.8%
2.12N
91.9%
5 - GoldenTot GoldenTot Game 101N
3.8%
38.11N
1.5%
6 - Allen Patriot Allen Patriot Nhân vật & Blog 22N
3.1%

-
7 - Jocely Jocely Phương pháp & Phong cách 11N
2.6%
800
14.5%
8 - Fanaddicts of Film Fanaddicts of Film Giải trí 14.8N
2.6%
26.24N
14.7%
9 - JDMOONAN JDMOONAN Tin tức & Chính trị 33.4N
2.6%
1.59N
89.4%
10 - Laura Rouder Laura Rouder Nhân vật & Blog 112N
2.6%

100%
11 - Pinhead Pinhead Giải trí 44.5N
2%

-
12 - Evanit0 Evanit0 Giải trí 100N
2%
22.81N
0.1%
13 - ZeeMBooL ZeeMBooL Game 25.1N
1.9%
610
69.6%
14 - Unnatural Vegan Unnatural Vegan Nhân vật & Blog 260N
1.9%
38.48N
11%
15 - Rome Life Rome Life Phim 32.6N
1.8%
10.96N
-
16 - The Sip with Ryland Adams and Lizze Gordon The Sip with Ryland Adams and Lizze Gordon Nhân vật & Blog 166N
1.8%
511.04N
0.8%
17 - SEWAL FF SEWAL FF Game 11.1N
1.8%
1.26N
62.2%
18 - RPNATION RPNATION Tin tức & Chính trị 11.1N
1.8%

-
19 - Brad Johnson Brad Johnson Tin tức & Chính trị 16.7N
1.8%
2.23N
12.2%
20 - Cross Counter TV Cross Counter TV Game 167N
1.8%
28.27N
12.2%
21 - 今日最新消息 今日最新消息 Tin tức & Chính trị 11.7N
1.7%
11.51N
1%
22 - Nightmare Masterclass Nightmare Masterclass Phim 54.1N
1.6%
11.15N
30.9%
23 - MaryMew MaryMew Game 12.8N
1.5%
611
2.2%
24 - The NPC Show Live The NPC Show Live Giải trí 13.1N
1.5%
1.55N
30%
25 - Katerino Katerino Giải trí 79N
1.5%
178.53N
18.2%
26 - Freedom Flash Point Freedom Flash Point Giải trí 13.5N
1.5%
2.46N
86.7%
27 - Kalvin Garrah Kalvin Garrah Giải trí 338N
1.5%
145.13N
1.3%
28 - Ashleychavez Vlogs Ashleychavez Vlogs Nhân vật & Blog 13.9N
1.4%
6.17N
12.5%
29 - Jerome Corsi Jerome Corsi Tin tức & Chính trị 69.9N
1.4%
11.75N
69.1%
30 - Prison Mate Luke Prison Mate Luke Game 146N
1.4%
123.61N
1.1%
31 - Spatnz Spatnz Hài kịch 155N
1.3%
96.33N
1.5%
32 - Ryan Haywood Twitch Stream Archive Ryan Haywood Twitch Stream Archive Game 54.4N
1.3%
5.77N
1.3%
33 - 冯国将 冯国将 Game 47.5N
1.3%
619
5.3%
34 - Avtukhovich Danil Avtukhovich Danil Game 58.4N
1.2%
12.08N
0.1%
35 - MrBigBuilds MrBigBuilds Game 16.9N
1.2%
5.92N
3.6%
36 - Senator James Lankford Senator James Lankford Tin tức & Chính trị 17.8N
1.1%
52.76N
0.2%
37 - Amber Abweh Amber Abweh Nhân vật & Blog 26.8N
1.1%
19.62N
-
38 - Be Like Water Media Be Like Water Media Nhân vật & Blog 179N
1.1%
18.79N
61.4%
39 - 面具先生 面具先生 Tin tức & Chính trị 44.9N
1.1%
8.88N
0.5%
40 - Eleni Eleni Nhân vật & Blog 54.6N
1.1%
15.15N
43.4%
41 - Nasa Pham Nasa Pham Nhân vật & Blog 36.6N
1.1%
398.58N
11.5%
42 - New World Order Of The Time Broadcast New World Order Of The Time Broadcast Tin tức & Chính trị 36.8N
1.1%

-
43 - 張林視野 張林視野 Tin tức & Chính trị 65.1N
1.1%
25.12N
2%
44 - NoobHunter - Valorant NoobHunter - Valorant Game 28.9N
1%
21.54N
-
45 - Roberto Hategan Roberto Hategan Giải trí 38.7N
1%
81.46N
-
46 - Screensavers Store Screensavers Store Giải trí 29.1N
1%
77.54N
-
47 - PlasmaMasterDon PlasmaMasterDon Âm nhạc 488N
1%
73.7N
6.2%
48 - KRULL GAMING KRULL GAMING Game 100N
1%
16.06N
7.4%
49 - Creative Freak! Creative Freak! Giải trí 100N
1%
422
3.4%
50 - CreativePrincess2012 CreativePrincess2012 Giải trí 100N
1%
2.78N
0.3%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)