Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

Top 100 NoxScore YouTube Channel Rank

Top 100 NoxScore YouTube Channel Rank

Thời gian cập nhật số liệu: 2018-12-16
Top 100
Top 250
Thông tin cơ bản Area Category Luợng Fan Lượt xem trung bình Lượt view cao nhất Sao điểm Nox
- Dude Perfect Dude Perfect Thể thao 37.17M
0.4%
30.39M
1.4%
139.21M
2.1%
- Ariana Grande` Ariana Grande` Âm nhạc 29.6M
1.0%
1.48M
64.6%
175.2M
21.0%
- Luisito Comunica Luisito Comunica Hài kịch 20.23M
0.8%
4.29M
2.4%
7.7M
15.4%
4 - Você Sabia? Você Sabia? Giải trí 19.74M
1.3%
2.64M
0.1%
4.86M
7.8%
5 - LosPolinesios LosPolinesios Mọi người và Blog 16.69M
0.9%
5.92M
9.4%
39.44M
9.8%
6 - BLACKPINK BLACKPINK Âm nhạc 15.88M
2.2%
2.38M
14.4%
118.08M
11.1%
7 - Kimberly Loaiza Kimberly Loaiza Mọi người và Blog 15.11M
0.9%
9.82M
3.7%
36.73M
2.3%
8 - ✿ Kids Diana Show ✿ Kids Diana Show Giải trí 14.55M
-
14.3M
-
173.04M
-
9 1 The ACE Family The ACE Family Mọi người và Blog 14.31M
1.2%
6.89M
8.3%
16.73M
16.6%
10 1 Juan De Dios Pantoja Juan De Dios Pantoja Mọi người và Blog 13.66M
0.9%
4.67M
10.4%
60.22M
2.6%
11 1 Lele Pons Lele Pons Hài kịch 12.85M
0.4%
7.59M
2.4%
168.3M
4.1%
12 1 AuronPlay AuronPlay Hài kịch 11.85M
2.0%
4.87M
4.1%
9.4M
3.5%
13 - Lachlan Lachlan Trò chơi 9.41M
0.7%
3.77M
9.1%
7.15M
2.1%
14 - zayn zayn Âm nhạc 8.81M
0.7%
440.55K
78.5%
43.91M
95.9%
15 13 SandraCiresArt SandraCiresArt Giải trí 8.06M
1.7%
2.47M
8.8%
5.74M
7.2%
16 11 Kaykai Salaider Kaykai Salaider Giải trí 8.01M
0.9%
4.35M
8.8%
12.73M
1.4%
17 14 Dolan Twins Dolan Twins Hài kịch 7.91M
2.1%
5.8M
6.3%
12.47M
1.8%
18 2 Tfue Tfue Trò chơi 7.08M
4.7%
2.48M
0.5%
7.63M
0.2%
19 2 Chad Wild Clay Chad Wild Clay Giải trí 5.7M
1.3%
5.2M
1.3%
10.5M
2.5%
20 2 Stephen Sharer Stephen Sharer Giải trí 5.32M
1.4%
3.89M
0.7%
9.08M
4.7%
21 2 Billie Eilish Billie Eilish Âm nhạc 5.27M
3.9%
263.36K
87.6%
173.95M
4.6%
22 2 The Try Guys The Try Guys Hài kịch 4.75M
2.3%
3.52M
6.8%
7.4M
5.1%
23 2 BillionSurpriseToys - Nursery Rhymes & Songs BillionSurpriseToys - Nursery Rhymes & Songs Giáo dục 19.77M
0.7%
13.22M
20.4%
176.91M
63.9%
24 9 mmoshaya mmoshaya Mọi người và Blog 8.7M
1.4%
2.75M
5.1%
20.62M
9.0%
25 3 LazarBeam LazarBeam Trò chơi 7.2M
2.1%
4.68M
6.3%
10.55M
8.6%
26 3 Morgz Morgz Giải trí 6.92M
2.2%
4.49M
5.1%
19.9M
14.2%
27 31 emma chamberlain emma chamberlain Giải trí 5.88M
1.3%
5.18M
0.4%
15.83M
3.2%
28 1 Gusttavo Lima Oficial Gusttavo Lima Oficial Âm nhạc 5.59M
1.5%
6.82M
0.6%
178.15M
1.3%
29 4 PewDiePie PewDiePie Giải trí 76.91M
2.2%
6.14M
5.7%
21.94M
81.7%
30 4 FGTeeV FGTeeV Trò chơi 9.25M
0.7%
4.93M
4.8%
63.53M
4.0%
31 7 J Balvin J Balvin Âm nhạc 19.24M
0.3%
961.83K
69.0%
446.42M
3.1%
32 2 Cocomelon - Nursery Rhymes Cocomelon - Nursery Rhymes Giáo dục 29.62M
2.1%
26.22M
18.8%
254.41M
5.1%
33 1 Rebecca Zamolo Rebecca Zamolo Giải trí 5.66M
1.2%
3.15M
0.3%
12.27M
6.5%
34 1 James Charles James Charles Giải trí 11.38M
3.5%
5.67M
5.1%
23.26M
1.8%
35 1 David Dobrik David Dobrik Mọi người và Blog 10.14M
1.1%
5.6M
1.9%
11.05M
1.5%
36 1 SIS vs BRO SIS vs BRO Giải trí 7.88M
0.1%
9.01M
3.4%
17.01M
3.5%
37 7 Genevieve's Playhouse - Toy Learning for Kids Genevieve's Playhouse - Toy Learning for Kids Phim và Hoạt ảnh 7.86M
1.5%
5.5M
6.2%
60.56M
5.1%
38 - Toys And Little Gaby Toys And Little Gaby Giải trí 6.94M
-
3.05M
-
202.22M
-
39 3 Maria Clara & JP Maria Clara & JP Mọi người và Blog 6.36M
2.6%
1.49M
34.7%
60.15M
14.8%
40 42 Jkk Entertainment Jkk Entertainment Hài kịch 3.99M
2.3%
7.62M
4.7%
74.46M
8.7%
41 4 MrBeast MrBeast Giải trí 12.63M
5.4%
11.85M
9.3%
33.17M
8.6%
42 4 Las Ratitas Las Ratitas Giải trí 8.65M
1.5%
3.72M
11.8%
102.29M
4.4%
43 36 Sofia Castro Sofia Castro Giải trí 5.96M
1.2%
2.86M
3.9%
81.42M
0.7%
44 5 FutParódias FutParódias Thể thao 5.59M
0.8%
2.91M
6.9%
6.37M
42.2%
45 - Kodak Black Kodak Black Âm nhạc 4.6M
-
1.54M
-
124.47M
-
46 - Antrax Antrax Giải trí 8.25M
0.9%
2.54M
1.6%
5.96M
4.9%
47 2 DANIEL EL TRAVIESO VIDEOS DANIEL EL TRAVIESO VIDEOS Hài kịch 3.91M
2.1%
2.2M
4.0%
14.92M
4.0%
48 5 Troom Troom Troom Troom Hướng dẫn và Phong cách 10.41M
0.8%
1.26M
3.0%
19.62M
8.1%
49 9 Patty Mayo Patty Mayo Mọi người và Blog 4.52M
0.8%
1.34M
4.7%
5.14M
33.4%
50 - Red Chillies Entertainment Red Chillies Entertainment Giải trí 4.27M
-
42.21K
-
107.39M
-