Top 100 Nam Phi tài khoản TikTok

Thời gian cập nhật số liệu 2024-04-19
Sắp xếp theo số người đăng ký điểm Nox Sắp xếp theo tỷ lệ tương tác
Xếp hạng Influencer
  Thông tin cơ bảnTổng số đăng kýtỷ lệ tương tácAvg.view Sao điểm Nox
1 41 Princess Sachiko Princess Sachiko18.7TR - 12.82% 321.56N
2 98 Wian Wian16.7TR - 9.31% 967.32N
3 22 Ryan Lombard Ryan Lombard11.4TR - 13.53% 2.59TR
4 6 Jezelle Catherine Jezelle Catherine10.7TR - 12.76% 798.08N
5 9 Shandor Larenty 🦁 Shandor Larenty 🦁9.6TR - 6.71% 436.83N
6 89 John-Marc van Wyk John-Marc van Wyk7.7TR - 13.27% 19.52N
7 83 Crystal Greeff-Katsini Crystal Greeff-Katsini7.3TR - 10.76% 414.15N
8 60 Latest Sightings Latest Sightings6.9TR - 3.09% 3.5TR
9 4 Noodle Noodle6.8TR - 8.84% 485.18N
10 11 Zayaan Zayaan6.3TR - 10.1% 273.48N
11 65 West Ham United West Ham United5.9TR - 13.97% 348.18N
12 84 Mooya Musunga Mooya Musunga5.5TR - 10.26% 231.3N
13 9 Global Dance Supreme Global Dance Supreme4.8TR - 7.24% 67.57N
14 69 Sphokuhle.n Sphokuhle.n4.6TR - 14.37% 161.48N
15 23 The Vanta Lord The Vanta Lord4.4TR - 12.6% 96.83N
16 29 Ah Mozisi Ah Mozisi4.4TR - 7.35% 3.49TR
17 62 Chad Jones Chad Jones4.1TR - 7.14% 475.32N
18 56 Jessica Mashaba Jessica Mashaba4.1TR - 12.4% 220.41N
19 68 Liam Stoffberg Liam Stoffberg4TR - 5.51% 248.96N
20 35 Jason van Tonder Jason van Tonder3.6TR - 12.84% 98.76N
21 8 DANIEL DANIEL3.3TR - 5.78% 291.28N
22 44 bertrand.mbi bertrand.mbi3.2TR - 5.69% 45.28N
23 13 Khanyisa_Jaceni Khanyisa_Jaceni3.1TR - 10.3% 140.51N
24 75 witney witney3.1TR - 13.77% 564.58N
25 14 Bontle Modiselle Bontle Modiselle3.1TR - 6.56% 2.23TR
26 26 Andreas Andreas3TR - 12.43% 13.35N
27 40 🦋Lema🦋 🦋Lema🦋3TR - 9.91% 2.45N
28 32 BI Phakathi BI Phakathi2.9TR - 5.77% 218.99N
29 33 Hallebberry Hallebberry2.9TR - 6.42% 12.67N
30 1 Nelisiwe Sibiya Nelisiwe Sibiya2.8TR - 9.9% 168.23N
31 67 Neevan Ferris Neevan Ferris2.8TR - 9.13% 301.82N
32 10 pabi_cooper pabi_cooper2.8TR - 11.53% 361.54N
33 60 Nathan Nathan2.8TR - 12.15% 234.94N
34 20 فارس برناوي/fnawy فارس برناوي/fnawy2.7TR - 6.2% 557.51N
35 3 LLOYISO LLOYISO2.7TR - 5.73% 133.23N
36 42 Aiza khan Aiza khan2.7TR - 11.05% 460.11N
37 51 Seekay_sa Seekay_sa2.7TR - 11.21% 240.3N
38 29 Dr Siyamak Saleh Dr Siyamak Saleh2.7TR 3.9% 6.63% 185.93N
39 50 Jeandre Jeandre2.6TR - 8.57% 1.11TR
40 32 Lady Pogba Lady Pogba2.5TR 4.2% 7.1% 172.88N
41 21 JeddEye JeddEye2.5TR - 14.53% 2.21TR
42 27 Not Jezelle (Taylor’s Version) Not Jezelle (Taylor’s Version)2.5TR - 17.23% 36.26N
43 8 Moghelingz Moghelingz2.4TR - 14.63% 517.55N
44 20 Lasizwe Lasizwe2.4TR - 11.02% 1.54TR
45 49 Chante geyser 🦎🦖🦎 Chante geyser 🦎🦖🦎2.4TR - 7.07% 7.06N
46 16 Nkosazana_Daughter Nkosazana_Daughter2.4TR - 9.87% 234.91N
47 28 Chané💛 Chané💛2.4TR - 2.99% 187.15N
48 29 𝗟𝗮𝗰𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗟𝗮𝗰𝗵𝗶𝗲𝗳2.3TR - 2.85% 260.63N
49 35 zarithebosslady zarithebosslady2.3TR - 11.31% 166.72N
50 35 Nthaaabseng🦋 Nthaaabseng🦋2.3TR 4.5% 16.43% 746.3N
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. Xác nhận