Top 100 Bồ Đào Nha tài khoản TikTok

Thời gian cập nhật số liệu 2024-06-25
Sắp xếp theo số người đăng ký điểm Nox Sắp xếp theo tỷ lệ tương tác
Xếp hạng Influencer
  Thông tin cơ bảnTổng số đăng kýtỷ lệ tương tácAvg.view Sao điểm Nox
1 88 nobody sausage nobody sausage21.4TR - 14.58% 1.14TR
2 23 Camila Cabello Camila Cabello17.6TR - 13.36% 930.78N
3 53 YOLO YOLO14.3TR 0.7% 12.32% 2.35TR
5 52 Ibineizer Giro Sá Ibineizer Giro Sá11.5TR - 8.13% 14.24N
6 74 NANDO NANDO9.9TR - 10.96% 3.52TR
7 20 Rui Carlota 🇵🇹 Rui Carlota 🇵🇹9.4TR - 4.23% 50.62N
8 12 Diego Cruz Diego Cruz8.8TR - 8.82% 1.57TR
9 46 Keira Keira7.9TR - 18.85% 742.53N
10 4 Bruna Gomes Bruna Gomes6.9TR - 12.24% 100.51N
11 57 Drea Knowsbest Drea Knowsbest6.6TR - 8.11% 238.7N
12 66 Stien Edlund Stien Edlund5.7TR - 10.97% 108.83N
13 58 Dani Verdari Dani Verdari5.6TR - 1.63% 284.57N
14 81 UNREEL UNREEL4.8TR - 1.54% 228.51N
15 4 PUMA PUMA4.7TR 2.2% 13.09% 481.45N
16 25 dompatricio dompatricio4.3TR - 26.84% 47.59N
17 15 JoeHattab JoeHattab4.3TR - 4.79% 1.21TR
18 54 SOFIA ANDRES SOFIA ANDRES4.1TR - 8.01% 503.76N
19 19 lilionscreen lilionscreen3.9TR - 7.54% 8.04N
20 44 Joel Barreira Joel Barreira3.8TR - 3.71% 11.55N
21 28 Porsche Porsche3.7TR 2.8% 11.77% 487.8N
22 13 Juliana Paes Juliana Paes3.7TR - 13.35% 1.86TR
23 43 Alfonsso Alfonsso3.7TR - 4.31% 291N
24 9 Catarina Catarina3.6TR - 9.57% 882.65N
25 15 Bruno Almeida Bruno Almeida3.4TR - 13.62% 5.47N
26 13 Daniel Meza Daniel Meza3.4TR 3% 18.13% 100.93N
27 67 livianaragao livianaragao3.4TR - 4.49% 218.55N
28 16 Portugal Portugal3.2TR 3.2% 18.16% 513.78N
29 13 Nathan Brown Nathan Brown3TR - 12.42% 76.2N
30 52 Futebol Feminino Futebol Feminino2.9TR - 7.73% 24.88N
31 21 @sormiguel @sormiguel2.9TR - 6.88% 287.51N
32 18 Rafael Leão Rafael Leão2.8TR - 13.86% 5.16TR
33 14 Gretchen Gretchen2.8TR - 2.87% 881.42N
34 39 AndreMartinYT AndreMartinYT2.8TR - 2.68% 32.15N
35 61 Cláudia Amaral Cláudia Amaral2.7TR - 0% 0
36 25 Helena Lut Helena Lut2.6TR - 7.95% 116.58N
37 16 Teleperformance Group Teleperformance Group2.6TR - 0.45% 2.02N
38 59 davi davi2.5TR - 16.42% 243.84N
39 48 Diamant Blazi Diamant Blazi2.5TR 4.2% 15.77% 263.63N
40 8 DJZANOVA DJZANOVA2.5TR - 6.67% 8.64N
41 23 GIL DO VIGOR GIL DO VIGOR2.4TR - 0.95% 32.71N
42 25 Gonolivier Gonolivier2.3TR - 8.09% 112.17N
43 41 Suelita Assis 🇵🇹 Suelita Assis 🇵🇹2.3TR - 4.42% 112.47N
44 25 Sheron Menezzes Sheron Menezzes2.3TR - 5.37% 34.09N
45 16 Sporting CP Sporting CP2.3TR - 17.07% 29.19N
46 37 PORTUGA the best PORTUGA the best2.3TR - 0% 0
47 15 André Miguel André Miguel2.2TR - 5.98% 1.81N
48 51 Klara Castanho Klara Castanho2.2TR - 5.19% 1.44TR
49 46 SLBenfica SLBenfica2.2TR - 13.59% 52.64N
50 49 Bianca Bianca2.2TR - 14.75% 112.76N
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. Xác nhận