Top 100 Brazil tài khoản TikTok

Thời gian cập nhật số liệu 2024-02-28
Sắp xếp theo số người đăng ký điểm Nox Sắp xếp theo tỷ lệ tương tác
Xếp hạng Influencer
  Thông tin cơ bảnTổng số đăng kýtỷ lệ tương tácAvg.view Sao điểm Nox
1 - noelgoescrazy noelgoescrazy39.3TR - 7.37% 7.83TR
2 - Virginia Virginia37.6TR - 6.38% 3.35TR
3 - spider_slack spider_slack36.9TR - 3.71% 4.2TR
4 - Enejota Enejota32.1TR - 9.35% 64.97TR
5 - Tirullipa Tirullipa31.1TR - 10% 678.27N
6 - beca beca30.4TR - 9.71% 786.4N
7 - Vanessa Lopes 🐝 Vanessa Lopes 🐝30.4TR - 5.18% 1.84TR
8 - Larissa Manoela Larissa Manoela30TR - 9.81% 1.69TR
9 - Iran Ferreira (Lai) Iran Ferreira (Lai)25.4TR - 9.91% 6.69TR
10 - Victor Melo Victor Melo25.3TR - 15.07% 782.79N
11 - Mari Maria Makeup 💕 Mari Maria Makeup 💕25.3TR - 10.48% 889.28N
12 - Anitta Anitta24TR - 9.86% 966.1N
13 - Luara Luara23.5TR - 12.79% 521.35N
14 - WhinderssonNunes WhinderssonNunes22.4TR - 9.72% 2.64TR
15 - Rafael Santos Rafael Santos22.4TR - 15.77% 4.24TR
16 - Pk Pk21.9TR - 12.36% 2.27TR
17 - Lucas Rangel Lucas Rangel21.7TR - 13.3% 1.54TR
18 - Maria Clara Garcia Maria Clara Garcia21.4TR - 8.23% 838.14N
19 - GKAY GKAY21.2TR - 9.99% 155.29N
20 - Bruna Barbie Bruna Barbie20.1TR - 3.85% 203.45N
21 - FIFA FIFA20.1TR - 8.61% 874.22N
22 - LK LK20TR - 10.83% 1.53TR
23 - +a +a19.8TR - 3.65% 1.45TR
24 - Ruivinha de Marte Ruivinha de Marte19.4TR - 8.13% 79.92N
25 - isis valverde isis valverde18.9TR - 5.75% 821.21N
26 - Andcarli Andcarli18.8TR - 2.97% 2.5TR
27 - Ronaldinho Ronaldinho18.3TR - 9.68% 3.27TR
28 - Emilly Vick Emilly Vick18.3TR - 7.3% 4.5TR
29 - Nathalia Nathalia17.9TR - 9.44% 432.07N
30 - Mel Maia 🍯 Mel Maia 🍯17.5TR - 11.66% 2.4TR
31 - Lara Silva 🦊 Lara Silva 🦊17.3TR - 9.54% 1.26TR
32 - Felipe Neto Felipe Neto17.2TR - 13.71% 785.21N
33 - Barbie grew 🧚🏾‍♀️ Barbie grew 🧚🏾‍♀️16.9TR - 13.54% 390.88N
34 - Luísa Sonza Luísa Sonza16.9TR - 12.53% 669.88N
35 - Wue Silva Wue Silva16.8TR - 9.88% 4.35TR
36 - Fefe Fefe16.6TR - 14.58% 312.03N
37 - ✨ Edenilson_Edy  ✨ ✨ Edenilson_Edy ✨16.3TR - 8.64% 1.61TR
38 - Gabriel Peixinho Gabriel Peixinho16.1TR - 15.08% 242.77N
39 - Yasmin Yasmin16.1TR - 6.57% 523.46N
40 - Juliette Juliette16TR - 9.28% 63.74N
41 - Camila Loures Camila Loures15.9TR - 10.48% 899.57N
42 - Gutierrez Castro Gutierrez Castro15.6TR - 16.6% 334.57N
43 - nilson neto nilson neto15.2TR - 13.72% 431.35N
44 - Camila Pudim Camila Pudim15TR - 5.73% 620.87N
45 - Viih Tube🌻 Viih Tube🌻14.9TR - 11.01% 2.33TR
46 - Vivi Vivi14.7TR - 4.69% 813.78N
47 - Mayca Brasil Mayca Brasil14.1TR - 3.89% 166.28N
48 - Flavinhalouise Flavinhalouise14.1TR - 10.35% 723.52N
49 - Letícia Pedro Letícia Pedro14.1TR - 10.36% 300.46N
50 - Ana Woycick Ana Woycick14TR - 9.56% 150.93N
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. Xác nhận