Top 100 Aruba tài khoản TikTok

Thời gian cập nhật số liệu 2024-04-17
Sắp xếp theo số người đăng ký điểm Nox Sắp xếp theo tỷ lệ tương tác
Xếp hạng Influencer
  Thông tin cơ bảnTổng số đăng kýtỷ lệ tương tácAvg.view Sao điểm Nox
1 95 Gil Croes Gil Croes35.5TR - 7.47% 3.32TR
2 78 Jay Croes Jay Croes24.2TR - 8.69% 9.85TR
3 29 Harvey Harvey1.2TR - 20.82% 11.07N
4 34 Karla Antonella Port Karla Antonella Port723.3N 0.1% 4.62% 14.42N
5 79 Gil & Berna❤️‍🔥 Gil & Berna❤️‍🔥595.6N 0.1% 3.08% 1.03TR
6 43 GileanHoek GileanHoek565.6N 0% 5.1% 31.07N
7 84 🎶Diego Toro🕺 🎶Diego Toro🕺509.3N 0.1% 6.82% 1.86N
8 42 Jennifer cortes Jennifer cortes487.8N 0% 12.12% 3.84N
9 3 🧿 🧿370.1N 0.1% 6.89% 10.66N
10 58 CroesBros CroesBros357.7N 0% 15.67% 5.48TR
11 3 Gil Croes ⚡️Empower Creativity Gil Croes ⚡️Empower Creativity275.5N - 16.78% 4.01N
12 40 Yarlisa Quezada Yarlisa Quezada244.7N 0% 0% 0
13 82 PierinaNegrin PierinaNegrin211.9N 0.1% 11.7% 10.82N
14 1 Jay🌎 Jay🌎208N - 7.94% 18.38N
15 63 🦋Mariana🦋 🦋Mariana🦋191.3N 0.1% 6.97% 13.76N
16 4 Gays Repost Gays Repost173.4N - 4.93% 27.09N
17 64 Jay Jay167.6N 0.1% 21.68% 28.52N
18 61 Jesús Guzmán Jesús Guzmán164.4N 0.1% 7.92% 1.01N
20 77 Paola Hidalgo Paola Hidalgo142N 0.1% 13.15% 1.21N
21 48 Michael-Anthony Fowler Michael-Anthony Fowler139.6N 0.1% 4.71% 5.51N
22 5 😇😇😇😇🏖🏖carmenrosa27 😇😇😇😇🏖🏖carmenrosa27120.6N 0.1% 27.78% 418
23 51 Gabriela Joven | Travel girl Gabriela Joven | Travel girl114N 0.1% 12.97% 5.97N
24 36 Liv Matrone Liv Matrone106.2N - 6% 2.45N
25 45 Karitto Mieles ❤️ Karitto Mieles ❤️103.2N - 12.14% 796
26 72 feelinglostinside feelinglostinside81.7N - 21.44% 278.91N
27 27 Azlovedave Azlovedave80.6N - 14.82% 27.73N
28 12 Carlos L Carlos L79.4N - 25.8% 1.77N
29 27 Susanne Croes🦋 Susanne Croes🦋72.9N - 19.32% 574
30 7 numuange numuange72.8N - 3.24% 17.07N
31 13 Dora Perez Dora Perez72N - 7.17% 971
32 68 tta_2429 tta_242966.8N - 6.72% 3.77N
33 40 arubablissexperience arubablissexperience66.3N - 7.61% 4.7N
34 12 магический вжух✨ магический вжух✨66.2N - 7.58% 137.67N
35 20 Kelly Gonzalez Kelly Gonzalez65.8N - 9.16% 9.2N
36 63 HaitianTwins509 HaitianTwins50963.9N - 5.3% 1.97N
37 22 Rafa de la cruz Rafa de la cruz62.2N - 5.52% 2.29N
38 14 D E W Y ✨💋 D E W Y ✨💋61.6N - 10.34% 20.14N
39 28 Reggie & Melitza Reggie & Melitza58.5N - 6.45% 9.45N
40 1 PaulaVargas|Professional Dance PaulaVargas|Professional Dance56.9N - 6.77% 1.34N
41 23 annie 🍓 annie 🍓50.9N - 26.14% 155.37N
42 34 CATALEYA_AILIS 🌺✨ CATALEYA_AILIS 🌺✨50.5N - 4.94% 600
43 1 Tvoy_Ebar Tvoy_Ebar50.1N - 7.17% 308
44 17 𝘘𝘶𝘰𝘵𝘦𝘴.🗣 𝘘𝘶𝘰𝘵𝘦𝘴.🗣49.9N - 11.86% 724
45 - Ser feliz Ser feliz48.8N - 16.39% 392
46 26 caramelodm0 caramelodm048.7N - 4.54% 365
47 36 jenniffer cortes jenniffer cortes46.2N - 0% 0
48 44 LaNegritaBuenaGente LaNegritaBuenaGente45.2N 0.2% 12.05% 703
49 19 yuye🌙 yuye🌙45N - 6.06% 394
50 17 paola paola44.7N 0.2% 7.2% 311
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. Xác nhận