Bạn đang tìm kiếm tài trợ?

Bạn có muốn tăng thêm thu nhập với nội dung tự tạo

Lợi thế của NoxInfluencer

 • Nguồn tài trợ mở

  Đa dạng với hơn 2000 nguồn tài trợ chất lượng

 • Nhiều cách khác nhau

  Chờ lời mời, đề xuất từ nền tảng, tự ứng cử

 • Phân phối thông minh

  Cơ chế phối ghép chính xác

 • Dễ rút khoản

  Nhận thanh toán dễ dàng sau khi đăng video

Làm thế nào để có được tài trợ

Hàng ngàn nguồn tài trợ trả phí

Nhận đơn thuận tiện

 • Ứng cử
 • Xác nhận chi tiết hợp đồng
 • Tạo nội dung
 • Rút khoản