Bộ đến sub thời gian thực

 

AdeleVEVO

Kiểm tra giá trị kênh
15,000,000
AdeleVEVO Bộ đến sub thời gian thực cập nhật từng giây
Mẹo: Do sự điều chỉnh của YouTube, hiện tại số lượng người đăng ký chỉ hiển thị số có ba chữ số