Bộ đến sub thời gian thực

 

メタルギアの歴史 Metal Gear Solid

Kiểm tra giá trị kênh
46,400
メタルギアの歴史 Metal Gear Solid Bộ đến sub thời gian thực cập nhật từng giây
Mẹo: Do sự điều chỉnh của YouTube, hiện tại số lượng người đăng ký chỉ hiển thị số có ba chữ số