Bộ đến sub thời gian thực

 

I'M Borghini

Kiểm tra giá trị kênh
15,700
I'M Borghini Bộ đến sub thời gian thực cập nhật từng giây
Mẹo: Do sự điều chỉnh của YouTube, hiện tại số lượng người đăng ký chỉ hiển thị số có ba chữ số