Bộ đến sub thời gian thực

 

。伊藤【妹】

Kiểm tra giá trị kênh
1
。伊藤【妹】 Bộ đến sub thời gian thực cập nhật từng giây
Mẹo: Do sự điều chỉnh của YouTube, hiện tại số lượng người đăng ký chỉ hiển thị số có ba chữ số