Bộ đến sub thời gian thực

 

にんじん。音フェチ。

Kiểm tra giá trị kênh
16,900
にんじん。音フェチ。 Bộ đến sub thời gian thực cập nhật từng giây
Mẹo: Do sự điều chỉnh của YouTube, hiện tại số lượng người đăng ký chỉ hiển thị số có ba chữ số