Bộ đến sub thời gian thực

 

スカッとする話【主婦のスカバナ】

Kiểm tra giá trị kênh
3,970
スカッとする話【主婦のスカバナ】 Bộ đến sub thời gian thực cập nhật từng giây
Mẹo: Do sự điều chỉnh của YouTube, hiện tại số lượng người đăng ký chỉ hiển thị số có ba chữ số