Bộ đến sub thời gian thực

 

amer_ yk_10

Kiểm tra giá trị kênh
30,100
amer_ yk_10 Bộ đến sub thời gian thực cập nhật từng giây
Mẹo: Do sự điều chỉnh của YouTube, hiện tại số lượng người đăng ký chỉ hiển thị số có ba chữ số