Bộ đến sub thời gian thực

 

Squid Game

Kiểm tra giá trị kênh
237,000
Squid Game Bộ đến sub thời gian thực cập nhật từng giây
Mẹo: Do sự điều chỉnh của YouTube, hiện tại số lượng người đăng ký chỉ hiển thị số có ba chữ số