Quay lại trang Tìm kiếm
Sony PAL YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-19 13:59:26
Xuất

Sony PAL

Giải trí Phim truyện Kênh giải trí
Ấn Độ
Tiếng Hindi
Đăng ký

Theo dõi

36.3TR

Lượt xem trung bình

20.5N

Chỉ số NOX

1.84

Ước tính chi phí

$ 33

Tỷ lệ tương tác

2.34%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

基本数据

频道质量

Nox评分
1.84/5 及格
Nox评分由五个重要指标数据组成(粉丝增长、创作频率、频道质量、粉丝可信度和参与率),数值由1到5划分为5个等级指标
Nox评分指标
粉丝增长
及格
创作频率
优秀
频道质量
较差
互动率
及格
粉丝可信度
及格

频道粉丝数排名

合作价格和CPM

增长数据

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
粉丝数 36,300,000
观看量 26,727,973,893
视频 22,591
展开