Quay lại trang Tìm kiếm

ROD🫠 Thống kê phân tích kênh Tiktok

Thời gian cập nhật: 2023-01-03 04:03:38

ROD🫠

Mexico
Tây Ban Nha

Theo dõi

42.2M

Lượt xem trung bình

2.8M

Chỉ số NOX

2.59

Ước tính chi phí

$3.2K

Tỷ lệ tương tác

9.22%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Điểm số Nox

Điểm số Nox
2.59/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Tầm trung
Chất lượng kênh
Đạt chuẩn
Tỷ lệ tương tác
Tầm trung
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Total
Growth
Theo dõi 42,200,000
Lượt thích 2,400,000,000
Số lượng video 2,548
Xem thêm