Top 100 Instagram điểm Nox

Thời gian cập nhật số liệu 2024-03-04
Sắp xếp theo số người đăng ký điểm Nox Sắp xếp theo bài viết Sắp xếp theo tỷ lệ tương tác
Xếp hạng Influencer
  Thông tin cơ bảnBài viếttỷ lệ tương tácTổng số đăng kýSao điểm Nox
1 95 我ok你先看 我ok你先看3.29N5.63%386.64N -
3 1 迪士尼在逃公主語錄 迪士尼在逃公主語錄69710.19%222.59N -
5 60 Cos Hsu 徐琁 Cos Hsu 徐琁2.56N4.41%205.83N 0.2%
6 87 高雄點 高雄點1N9.63%199.26N -
7 68 辛普森迷因 辛普森迷因6725.84%194.62N -
8 87 給我來點正能量|語錄 給我來點正能量|語錄6732.14%195.85N -
9 8 迪士尼幹話語錄 迪士尼幹話語錄8123.63%171.6N -
10 59 toot趣味影片 toot趣味影片3.14N6.24%143.25N -
11 72 個性研究室|性格分析 個性研究室|性格分析4472.03%127.75N -
12 77 豪洨子 豪洨子7752.83%134.16N -
13 75 奈傑/影劇空間 奈傑/影劇空間2806%101.5N -
15 43 時尚達人|性格分享 時尚達人|性格分享5145.16%87.48N -
16 7 阿姨喜帖錄 阿姨喜帖錄8903.83%83.59N -
17 42 迷因翻譯 迷因翻譯1.89N10.43%77.43N -
18 42 伍虎爱万洁🐷 伍虎爱万洁🐷1678.08%79.51N -
19 47 否思 Fourz 否思 Fourz1.43N1.26%86.21N -
21 2 💈晨間髮廊💈 💈晨間髮廊💈328.59%67.01N -
22 62 我ok你先笑 我ok你先笑2.66N10.22%105.07N -
23 55 情感列車 情感列車1.57N2.6%96.27N -
24 19 睦辰 Muchen  ☂︎ 睦辰 Muchen ☂︎1N4.99%66.08N -
26 65 陪你看海 陪你看海6964.25%60.06N -
28 20 筆記語錄 筆記語錄1.17N2.56%109.27N -
29 - 有本事你也喜歡我試試 有本事你也喜歡我試試2.21N2.48%63.96N -
30 5 星座愛情語錄 星座愛情語錄27310.07%60.45N -
31 4 情侶梗圖 情侶梗圖9155.97%120.24N 0.7%
32 6 毛小孩日常生活 毛小孩日常生活10625.41%84.2N -
33 34 扎心語錄 扎心語錄4743.83%72.63N -
34 13 Blue王 Blue王2172.92%131.74N -
35 57 BODHI JAKO BODHI JAKO3052.6%76.11N -
36 29 台灣式(新帳) 台灣式(新帳)65913.48%59.31N -
37 61 三樣嘢 三樣嘢1.69N4.21%48.39N -
38 48 靠北戀愛腦 靠北戀愛腦4885.54%52.43N -
39 28 誠實字典 誠實字典5218.15%48.93N -
41 1 隨寓工作室 隨寓工作室7800.98%47.23N -
42 37 愛情悄悄話|語錄 愛情悄悄話|語錄5393.68%49.51N -
43 18 别那么晚睡了 别那么晚睡了6934.46%44.32N -
44 22 晚安詩 晚安詩5005.03%151.92N -
45 9 海綿寶寶的喜憨人生 海綿寶寶的喜憨人生49217.04%56.89N -
46 36 迪士尼壞壞公主 迪士尼壞壞公主3595.35%49.06N -
47 27 兩津講幹話 兩津講幹話4632.44%44.3N -
48 33 亞特蘭提斯ΛTLΛNTIX 亞特蘭提斯ΛTLΛNTIX15312.76%40.69N -
50 33 卡通幹話頻道 卡通幹話頻道6714.43%75.36N -
Login Error Notification Sorry, you failed to login our website with your social media account. It might be caused by our system issue, please contact for help. Xác nhận