Top 100 Instagram Sắp xếp theo số người đăng ký

Thời gian cập nhật số liệu 2022-12-07
Sắp xếp theo số người đăng ký điểm Nox Sắp xếp theo bài viết Sắp xếp theo tỷ lệ tương tác
Xếp hạng Influencer
  Thông tin cơ bảnBài viếttỷ lệ tương tácTổng số đăng kýSao điểm Nox
1 6 L'express Maurice L'express Maurice7.5N0.34%184.92N 0%
2 9 LUX* Resorts & Hotels LUX* Resorts & Hotels5960.35%87.68N -
3 6 Bigg Frankii Bigg Frankii2042.88%83.63N -
4 4 Mauritius Travel and Tourism Mauritius Travel and Tourism6680.62%67.14N 0.8%
6 1 Huawei Mauritius Huawei Mauritius2140.16%42.1N 0.1%
7 1 African Leadership University African Leadership University2.47N1.17%32.79N -
8 5 سمية 🌙 سمية 🌙1544.69%21.55N -
9 5 Riyana🦋 Riyana🦋1332.52%21.5N -
10 - SOUL FAYA SOUL FAYA3850.98%12.88N -
11 9 Ben | Bourse Ensemble Ben | Bourse Ensemble8960.03%12.2N -
- Đã hết rồi -