Bảng xếp hạng các kênh YouTube theo mức tăng trưởng lượt xem tại Toàn cầu 2020

Nguồn dữ liệu: NoxInfluencer      Thời gian dữ liệu: 2020.01.01-2020.12.15