Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ASMR FILET MIGNON & FRIES + STRETCHY CHEESE MUKBANG 먹방 | COOKING & EATING SOUNDS | Zach Choi ASMR
Zach Choi ASMR
Zach Choi ASMR 12.9TR theo dõi 582 Videos 2.18TỶ lượt xem 2021-05-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-17
Tổng số lượt xem12.15TR
Thích tỷ lệ 97.1%
Số lần bình luận15.74N
Tỷ lệ lượt xem 94.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 5.53TỶ - 6.41TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.52%
Thẻ gắn
asmr  zach choi zachchoi zach choi asmr mukbang 먹방  쇼  이팅  사운드  korean asmr asmr eating asmr eating no talking asmr mukbang asmr mukbang no talking asmr steak asmr steak eating asmr steak cooking asmr steak and fries asmr steak and cheese asmr steak and stretchy cheese asmr fries asmr french fries asmr homemade fries asmr filet mignon asmr filet mignon and cheese how to cook steak how to make french fries how to make stretchy cheese yt:cc=on
Giới thiệu
ASMR FILET MIGNON & FRIES + CHEESE FONDUE MUKBANG 먹방 COOKING & EATING SOUNDS

Check out my Instagram: http://www.instagram.com/zachchoi
Check out my Facebook: http://www.facebook.com/zachchoiasmr
Check out my Twitter: http://www.twitter.com/zach_choi

Filming Equipment:
Camera: https://amzn.to/2MH1A8K
Main Lens: https://amzn.to/3hd7M6r
Macro Lens: https://amzn.to/2YmtbS2
Probe Lens: https://amzn.to/2BJRRw6
Main ASMR Microphone (x2): https://amzn.to/30vCGRB
Backup ASMR Microphone (x2): https://amzn.to/30rB9Mw
Audio Recorder: https://amzn.to/2ENGnZT

***This is an ASMR video. To experience ASMR tingles, PLEASE WEAR HEADPHONES. If you do not enjoy EATING SOUNDS, DO NOT WATCH. ***

What is ASMR?
Autonomous Sensory Meridian Response is an experience characterized by a static-like or tingling sensation on the skin that typically begins on the scalp and moves down the back of the neck and upper spine.

#FiletMignon
#StretchyCheese
#ZachChoiASMR
#Mukbang
#ASMR
#ASMREating
#asmrsounds
#eatingsounds
#NoTalking
#letseat
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)