Quay lại trang Tìm kiếm
BanderitaX Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-02-07 02:12:50
Xuất

BanderitaX

Hành động Trò chơi Video Đóng vai
Ả-Rập Xê-út
Tiếng Ả Rập
Đăng ký

Theo dõi

12.7M

Lượt xem trung bình

1.3M

Chỉ số NOX

2.53

Ước tính chi phí

$ 4.88K

Tỷ lệ tương tác

8.75%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.53/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Tầm trung
Chất lượng kênh
Tốt
Tỷ lệ tương tác
Tốt
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 12,700,000
Xem 3,737,492,080
Số lượng video 1,568
Xem thêm