Quay lại trang Tìm kiếm
1theK (원더케이) YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-19 18:33:26
Xuất

1theK (원더케이)

Giải trí Âm nhạc Pop
Hàn Quốc
Hàn Quốc
Đăng ký

Theo dõi

24.4TR

Lượt xem trung bình

36.8N

Chỉ số NOX

2.30

Ước tính chi phí

$ 106.90N

Tỷ lệ tương tác

15.19%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.30/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Xuất sắc
Chất lượng kênh
Kém
Tỷ lệ tương tác
Xuất sắc
Độ tin cậy người xem
Kém

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 24,400,000
Xem 23,504,501,105
Số lượng video 17,959
Xem thêm