Quay lại trang Tìm kiếm
JFlaMusic YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-19 14:29:00
Xuất

JFlaMusic

Giải trí Âm nhạc Pop
Hàn Quốc
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

17.6TR

Lượt xem trung bình

634.3N

Chỉ số NOX

1.38

Ước tính chi phí

$ 16.83N

Tỷ lệ tương tác

1.87%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
1.38/5 Đạt chuẩn
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Tầm trung
Tỷ lệ tương tác
Đạt chuẩn
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 17,600,000
Xem 3,768,655,964
Số lượng video 316
Xem thêm