Quay lại trang Tìm kiếm
Fer Palacio Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-02-05 13:19:37
Xuất

Fer Palacio

Âm nhạc Hip Hop Điện tử
Argentina
Tây Ban Nha
Đăng ký

Theo dõi

2.0M

Lượt xem trung bình

9.9M

Chỉ số NOX

2.53

Ước tính chi phí

$ 44.03K

Tỷ lệ tương tác

1.03%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.53/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Đạt chuẩn
Chất lượng kênh
Xuất sắc
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Xuất sắc

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 2,020,000
Xem 883,107,970
Số lượng video 355
Xem thêm