Quay lại trang Tìm kiếm
GENIAL YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-19 13:59:01
Xuất

GENIAL

Giải trí Giáo dục Phim truyện
Mexico
Tây Ban Nha
Đăng ký

Theo dõi

31.7TR

Lượt xem trung bình

26.5N

Chỉ số NOX

1.84

Ước tính chi phí

$ 185

Tỷ lệ tương tác

4.09%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
1.84/5 Đạt chuẩn
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Xuất sắc
Chất lượng kênh
Kém
Tỷ lệ tương tác
Tầm trung
Độ tin cậy người xem
Đạt chuẩn

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 31,700,000
Xem 6,643,890,304
Số lượng video 6,163
Xem thêm