Quay lại trang Tìm kiếm
WatchMojo.com YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-02-07 15:48:04
Xuất

WatchMojo.com

Giải trí Phim truyện Kênh giải trí
Canada
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

25.0M

Lượt xem trung bình

40.3K

Chỉ số NOX

2.53

Ước tính chi phí

$ 1.34K

Tỷ lệ tương tác

9.09%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.53/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Xuất sắc
Chất lượng kênh
Kém
Tỷ lệ tương tác
Tốt
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 25,000,000
Xem 16,075,679,473
Số lượng video 23,688
Xem thêm