Quay lại trang Tìm kiếm
Dream YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-19 15:25:36
Xuất

Dream

Trò chơi Giải trí Hành động phiêu lưu
Hoa Kỳ
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

31.5TR

Lượt xem trung bình

28.7TR

Chỉ số NOX

2.99

Ước tính chi phí

$ 1.10TR

Tỷ lệ tương tác

9.76%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.99/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Đạt chuẩn
Chất lượng kênh
Xuất sắc
Tỷ lệ tương tác
Tốt
Độ tin cậy người xem
Xuất sắc

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 31,500,000
Xem 2,884,104,756
Số lượng video 113
Xem thêm