Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

Judy asmr YouTube Channel Analytics and Report

Judy asmr Trang phân tích dữ liệu Youtube (Dữ liệu cập nhật ngày 2019-11-14)
Đã tham gia YouTube trên: 2017-07-31Quốc gia: Hàn Quốc  Ngôn ngữ: Hàn Quốc 
Tổng số đăng ký Live Sub Count
41.9N 
Tổng số lượt xem
5.1TR  0.1%
Lượng view trung bình
24.17N  -12.9%
Tổng video
111 
Thẻ kênh
Xếp hạng toàn cầu
333,749th  (Top 3.6%)
Xếp hạng quốc gia/khu vực
6,811th  (Top 6.4%)
Sao điểm Nox
  1.47 
Video đã xuất bản
3  (Tháng gần đây)
Thu nhập đối tác dự tính(Hàng tháng)
4.89TR-8.53TR
Thu nhập dự tính
15.94TR  (Mỗi video)
Judy asmr So sánh dữ liệu xu hướng 
7gày
30 ngày
Views
Subs
Subs for the Last 7 Days: Subs-Compare to previous Last 7 Days:
Judy asmr Dữ liệu lịch sử của người đăng ký (1 năm gần đây)
Hằng ngày
Toàn bộ
Mẹo: YouTube chỉ hiển thị ba chữ số số người đăng ký, vì vậy đường cong có một số thay đổi
Judy asmr Lượt xem dữ liệu lịch sử (1 năm gần đây)
Hằng ngày
Toàn bộ
Judy asmr Dự đoán tương lai (1 năm tới)
Dự tính độ tuổi và tỉ lệ giới tính của người hâm mộ 
Dự tính phân bố vị trí địa lý của người hâm mộ 
tuần Độ tương tác trung bình 30 video đăng gần đây nhất
 • Views/Subs
  57.70%
 • Lượt thích/Views
  0.00%
 • Bình luận/Views
  0.56%
 • Không thích/Views
  0.00%
Biểu đồ lượt xem video trong 30 video mới nhất
Avg.Views24.18N
Video được xem nhiều nhất từ Judy asmr Kênh Youtube
203.4N Views· 2018-09-28 Ngày xuất bản· 0 Lượt thích· 1.21N Bình luận

안녕하세요. 주디 asmr 입니다. 오늘은 이 영상을 찍게 된 배경을 말씀드리고 싶어요. 일단, 저는 해리포터 시리즈를 정말 좋아해요. 책이든, 영화든지요. 심지어는 제가 초등학교 1학년 때 해리포터와 마법사의 돌을 처음 보고는 영화배우가 되고 싶기도 했죠. (영화배우가 되면 마법을 쓸 수 있을 거라고 생각했지 뭡니까 허허) 아무튼, 해리포터도 좋아하고 저는 asmr도 오랫동안 좋아했기 때문에, 예전부터 많은 해리포터 asmr을 검색해서 찾아들었어요. 그런데 거의 ambience asmr 이거나 아니면 해외유튜버 분들의 롤플레이 asmr 들이 많더라구요. 그래서 개인적으로 정말 시도해보고 싶다는 생각이 들었는데, 왠지 너무 좋아하는 작품이라서 또 시도하기가 두려운 거 있죠? (내가 감히 이 작품을...!ㅜㅜ 이런 느낌 아시죠?). 그래도 계속 하고 싶다는 생각이 들었고(덕심이 몽글몽글), 게다가 9월 구독자 요청 영상에서 가장 많은 좋아요를 받은 댓글이 '실수투성이 마법약 만들기' 여서 '이거다!' 싶었어요. 대신 소품이나 의상을 갖추고 하고 싶었는데, 때마침 투네이션으로 구독자분들이 후원금을 모금해주셔서 그 돈으로 바로 구매를 했어요! 혹시 이 글 읽고 계시다면, 이 자리를 빌려서 정말 후원해주신 분들께도 감사인사를 드립니다! (꾸벅) 사실, 극 중에 없는 캐릭터를 만들어내는 작업이고, 어린 학생을 연기한다고 생각하니까 조금 어려웠어요. 1학년의 어린 느낌을 내기 위해 영화를 생각하면서 일부러 약간 과장된 연기를 더 하기도 했구요 ㅎㅎㅎ(약간 해리포터 내에 콜린 크리비 같은 스타일의 성격이랄까요?) 구독자분들이 연기 칭찬을 해주시니 뭔가 연기를 잘 해내야 할 것만 같은 ㅋㅋㅋㅋ 그런 부담감이 있네요. 최선을 다했지만 아마 많이 어색하고 부족할거에요. 그래도 구독자분들이 응원해주신다면, 저는 이 시리즈 계속해서 만들고 싶어요. 저는 정말 만들면서 행복했어요. 더 잘하고 싶고, 아직 많은 시나리오가 제 머릿속에 있는데 이걸 해리포터 asmr 영상시리즈로 더 실현시키고 싶어요. 이 영상을 잘 봐주셨다면, 부디 댓글로 제게 힘을 주세요 ! ㅎㅎㅎㅎ (부담주기!) 아! 스네이프 교수님이 오셨네요. 그럼, 이제 그만 떠들고 저랑 같이 마법약 만들러 가보실까요? 💝 judy asmr 채널 후원하기 : https://toon.at/donate/636716481331161857 *후원해주시는 후원금은 영상 장비 및 컨텐츠 제작 비용으로 사용됩니다 :) 감사합니다.* 📹일상채널 : https://www.youtube.com/c/Judylog주디로그 📱인스타그램 : @judyasmr 💌이메일 : [email protected]

Video mới nhất từ Judy asmr Kênh Youtube
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)