Quay lại trang Tìm kiếm
GMANetwork YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-02-08 21:21:10
Xuất

GMANetwork

Giải trí Phim truyện Kênh giải trí
Philipin
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

29.9M

Lượt xem trung bình

5.9K

Chỉ số NOX

2.07

Ước tính chi phí

$ 15

Tỷ lệ tương tác

4.01%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.07/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Xuất sắc
Chất lượng kênh
Kém
Tỷ lệ tương tác
Tầm trung
Độ tin cậy người xem
Đạt chuẩn

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 29,900,000
Xem 28,072,469,865
Số lượng video 127,334
Xem thêm