Quay lại trang Tìm kiếm
Tôm channel officical YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-26 14:53:22
Xuất

Tôm channel officical

Giải trí Vlog Phim truyện
Việt Nam
Tiếng Việt
Đăng ký

Theo dõi

970.0N

Lượt xem trung bình

603.1N

Chỉ số NOX

2.76

Ước tính chi phí

$ 16.73N

Tỷ lệ tương tác

2.68%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.76/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Tốt
Chất lượng kênh
Xuất sắc
Tỷ lệ tương tác
Đạt chuẩn
Độ tin cậy người xem
Tốt

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 970,000
Xem 732,191,105
Số lượng video 378
Xem thêm