Quay lại trang Tìm kiếm
Sandeep Maheshwari YouTube Thống kê phân tích kênh YouTube
Thời gian cập nhật: 2023-03-19 13:17:46
Xuất

Sandeep Maheshwari

Giải trí Tin tức & Chính trị Giáo dục
Ấn Độ
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

27.3TR

Lượt xem trung bình

3.0TR

Chỉ số NOX

2.53

Ước tính chi phí

$ 6.36N

Tỷ lệ tương tác

12.13%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.53/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Tầm trung
Chất lượng kênh
Tốt
Tỷ lệ tương tác
Tốt
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 27,300,000
Xem 2,245,403,270
Số lượng video 574
Xem thêm