Quay lại trang Tìm kiếm
LikeYaCutG Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2022-11-27 05:46:19
Xuất

LikeYaCutG

Trò chơi
Khác
Tiếng Anh
Đăng ký

Theo dõi

203

Lượt xem trung bình

0

Chỉ số NOX

0.92

Ước tính chi phí

$ --

Tỷ lệ tương tác

0

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
0.92/5 Kém
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Kém
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Tốt

Xếp hạng Kênh

BXH Lượt theo dõi Toàn cầu 8,788,479 Top 52.88%
Xếp hạng Khác 3,176,788 Top 37.59%

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 0
Xem 0
Số lượng video 0
Xem thêm