Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

PewDiePie YouTube Channel Analytics and Report

PewDiePie Trang phân tích dữ liệu Youtube
(Dados atualizados em 2018-12-18)
PewDiePie
Đã tham gia YouTube trên: 2010-04-29Quốc gia: Hoa KỳLanguage: Tiếng Anh
Tổng số đăng ký
77.27M  0%
Tổng số lượt xem
19.6B  0%
Lượng view trung bình
6.46M  5%
Sao điểm Nox
  4.95 
Thuê bao hàng ngày
214.98K  33%
Lượng view hàng ngày
13.27M  19%
Giá trị YouTube
$296.98K - $358.69K 
Lãi suất hoạt động(1 tháng)
32 Videos  129% (hơn Avg.)
Kiểm tra thẻ gắn PewDiePie Bạn có thể nhấn và tìm kiếm thêm nhiều kênh có liên quan
NoxInfluencer phân tích dữ liệu Youtube và đánh giá cho kênh
  4.95
PewDiePie Dữ liệu Lịch sử Kênh YouTube (1 năm gần đây)
Trending
Total
PewDiePie Dữ liệu ước tính trong tương lai của Kênh YouTube (1 năm tới)
PewDiePie Bảng xếp hạng thế giới theo số lượng đăng ký
PewDiePie Bảng xếp hạng YouTuber theo số lượng dăng ký tại Mỹ
PewDiePie Video và video mới nhất trên YouTube được tải lên trong 30 ngày
Biểu đồ lượt xem video trong 1 tháng gần nhất
Video cập nhật đều đặn
Dữ liệu nhân khẩu học và phân tích đối tượng cho PewDiePie Kênh Youtube
TUỔI TÁC & GIỚI TÍNH
KHU VỰC KHÁN GIẢ
Nhập vào NoxIfluencer và đọc báo cáo phân tích kênh Youtube hoàn chỉnh
Tìm kiếm Báo cáo phân tích và dữ liệu kênh YouTube khác