Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu
Tôi là một INFLUENCER Tôi là một thương hiệu

Top 100 Kênh Youtube Phương pháp & Phong cách được đăng ký nhiều nhất ở Indonesia

Thời gian cập nhật số liệu: 2020-04-07
Thông tin cơ bản Thể loại Luợng Fan  Avg.view   Sao điểm Nox
- Kerajinan 5-Menit Kerajinan 5-Menit Phương pháp & Phong cách 7.47TR
3.0%
119.77N
62.8%
- tasya farasya tasya farasya Phương pháp & Phong cách 3.24TR
0.6%
776.32N
3.2%
- rachel goddard rachel goddard Phương pháp & Phong cách 2.5TR
0.4%
831.3N
4.9%
4 - SuccessBefore30 SuccessBefore30 Phương pháp & Phong cách 2.39TR
0.4%
47.94N
2.0%
5 - Pelangi Warna Pelangi Warna Phương pháp & Phong cách 2.31TR
2.7%
5.14TR
2.9%
6 - The S The S Phương pháp & Phong cách 2.21TR
1.4%
10.19TR
2.3%
7 - Ria Yaya Riya Ria Yaya Riya Phương pháp & Phong cách 1.86TR
-
345.1N
0.8%
8 1 Ide Sederhana — Simple Ideas Ide Sederhana — Simple Ideas Phương pháp & Phong cách 1.8TR
2.3%
572.58N
25.4%
9 1 ini vindy ini vindy Phương pháp & Phong cách 1.78TR
-
115.51N
1.6%
10 - Step by Step ID Step by Step ID Phương pháp & Phong cách 1.69TR
0.6%
730.35N
2.4%
11 - Clarin Hayes Clarin Hayes Phương pháp & Phong cách 1.62TR
0.6%
207.09N
4.2%
12 - SKWAD Fitness SKWAD Fitness Phương pháp & Phong cách 1.54TR
2.0%
119.13N
3.0%
13 - Maitsa Chantika Maitsa Chantika Phim 1.51TR
-
375.44N
-
14 1 Nanda Arsyinta Nanda Arsyinta Phương pháp & Phong cách 1.45TR
-
590.53N
0.8%
15 1 SB30 Health SB30 Health Phương pháp & Phong cách 1.39TR
0.7%
94.67N
3.5%
16 - Alifah Ratu Saelynda Alifah Ratu Saelynda Phương pháp & Phong cách 1.26TR
0.8%
242.5N
1.2%
17 2 Devienna Makeup Devienna Makeup Phương pháp & Phong cách 1.26TR
-
291.74N
0.7%
18 1 Yulia Baltschun Yulia Baltschun Phương pháp & Phong cách 1.22TR
0.8%
363.48N
1.9%
19 1 TuahRaja TuahRaja Phương pháp & Phong cách 1.21TR
0.8%
126.54N
2.7%
20 1 Mr Grue Mr Grue Phương pháp & Phong cách 1.15TR
0.9%
709.95N
3.2%
21 1 TheHasanVideo TheHasanVideo Phương pháp & Phong cách 1.15TR
1.8%
126.07N
6.7%
22 - pufflova pufflova Phương pháp & Phong cách 1.13TR
4.6%
849.44N
11.7%
23 2 Mama Rezky Mama Rezky Phương pháp & Phong cách 1.11TR
0.9%
12.15N
4.3%
24 1 Herbal TV Herbal TV Phương pháp & Phong cách 1TR
0.3%
3.53N
2.4%
25 - Fun Cooking with Yackikuka Fun Cooking with Yackikuka Phương pháp & Phong cách 926N
4.3%
137.18N
22.2%
26 2 DS Interior DS Interior Phương pháp & Phong cách 921N
2.9%
443.53N
2.0%
27 1 FemaleDailyNetwork FemaleDailyNetwork Phương pháp & Phong cách 842N
0.4%
45.71N
5.3%
28 1 Titan Tyra Titan Tyra Phương pháp & Phong cách 837N
0.6%
316.61N
16.2%
29 1 Ijfina Amalia Ijfina Amalia Phương pháp & Phong cách 833N
0.2%
75.39N
2.0%
30 1 Mr ESKA Mr ESKA Phương pháp & Phong cách 830N
1.6%
252N
2.1%
31 1 Pak Dhen Pak Dhen Giáo dục 758N
0.5%
341.59N
0.5%
32 - Asahid & TehYung Asahid & TehYung Phương pháp & Phong cách 751N
2.2%
12.73N
88.8%
33 2 Fatya Biya Fatya Biya Phương pháp & Phong cách 740N
0.3%
58.63N
0.8%
34 1 Desty Yufenti Desty Yufenti Phương pháp & Phong cách 733N
0.5%
122.68N
1.0%
35 1 WooHoo Indonesia WooHoo Indonesia Phương pháp & Phong cách 708N
5.7%
1.08TR
6.4%
36 2 Resep Masakan Simple Resep Masakan Simple Phương pháp & Phong cách 707N
1.4%
127.19N
4.3%
37 2 Lista Tsurayya Lista Tsurayya Phương pháp & Phong cách 691N
2.1%
28.97N
7.7%
38 1 MAMA INA MAMA INA Phương pháp & Phong cách 687N
3.0%
11.13N
18.4%
39 1 Gratis Aja Gratis Aja Phương pháp & Phong cách 653N
1.9%
24.47N
20.4%
40 - channel Belajar channel Belajar Phương pháp & Phong cách 641N
1.6%
334.65N
0.6%
41 2 Arli Kurnia Arli Kurnia Phương pháp & Phong cách 637N
0.5%
35.61N
2.8%
42 - SKWAD Beauty SKWAD Beauty Nhân vật & Blog 628N
-
180.33N
-
43 2 Dinda Shafay Dinda Shafay Phương pháp & Phong cách 608N
-
389.04N
0.5%
44 2 Rindy Nella Krisna Rindy Nella Krisna Phương pháp & Phong cách 575N
0.5%
124.88N
8.0%
45 2 Mama Punya Cerita Vlog Mama Punya Cerita Vlog Phương pháp & Phong cách 564N
0.5%
24.83N
5.8%
46 2 itszifa itszifa Phương pháp & Phong cách 564N
0.5%
451.65N
0.6%
47 2 Jesen Zain Jesen Zain Phương pháp & Phong cách 563N
1.4%
104.82N
13.8%
48 2 rahmawati kekeyi putri cantikka rahmawati kekeyi putri cantikka Phương pháp & Phong cách 547N
0.4%
134.31N
10.0%
49 2 MAMA ELLA CHANNEL MAMA ELLA CHANNEL Giải trí 529N
0.6%
143.5N
15.7%
50 2 Jose Aditya Jose Aditya Phương pháp & Phong cách 525N
1.0%
74.48N
11.4%
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook
(đề nghị)