Quay lại trang Tìm kiếm
Berywam Thống kê phân tích kênh
Thời gian cập nhật: 2023-01-01 02:11:39

Berywam

Âm nhạc Giải trí
Pháp
Tiếng Pháp

Theo dõi

13.4M

Lượt xem trung bình

469.1K

Chỉ số NOX

2.07

Ước tính chi phí

$ 3.20K

Tỷ lệ tương tác

10.79%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
2.07/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Đạt chuẩn
Chất lượng kênh
Tầm trung
Tỷ lệ tương tác
Tầm trung
Độ tin cậy người xem
Đạt chuẩn

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 13,400,000
Số lượng video 299
Xem thêm