Quay lại trang Tìm kiếm

Noah Schnapp Thống kê phân tích kênh Tiktok

Thời gian cập nhật: 2023-01-19 06:42:41

Noah Schnapp

Hoa Kỳ
Tiếng Anh

Theo dõi

32.2M

Lượt xem trung bình

43.1M

Chỉ số NOX

3.74

Ước tính chi phí

$479.1K

Tỷ lệ tương tác

18.01%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Điểm số Nox

Điểm số Nox
3.74/5 Tốt
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Tầm trung
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Xuất sắc
Tỷ lệ tương tác
Tốt
Độ tin cậy người xem
Xuất sắc

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Total
Growth
Theo dõi 32,200,000
Lượt thích 502,400,000
Số lượng video 82
Xem thêm