Quay lại trang Tìm kiếm

BTS Thống kê phân tích kênh Tiktok

Thời gian cập nhật: 2023-01-28 11:13:50

BTS

Giải trí
Hàn Quốc
Hàn Quốc

Theo dõi

56.6M

Lượt xem trung bình

40.5M

Chỉ số NOX

3.45

Ước tính chi phí

$170.2K

Tỷ lệ tương tác

23.33%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Điểm số Nox

Điểm số Nox
3.45/5 Tốt
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Đạt chuẩn
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Tốt
Tỷ lệ tương tác
Xuất sắc
Độ tin cậy người xem
Xuất sắc

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Total
Growth
Theo dõi 56,600,000
Lượt thích 913,900,000
Số lượng video 64
Xem thêm