Quay lại trang Tìm kiếm
Scott 🔥 TikTok Thống kê phân tích kênh TikTok
Thời gian cập nhật: 2023-02-05 10:42:18

Scott 🔥

Ẩm thực
Hoa Kỳ
Tiếng Anh

Theo dõi

38.1M

Lượt xem trung bình

1.8M

Chỉ số NOX

1.67

Ước tính chi phí

$ 41.63K

Tỷ lệ tương tác

2.28%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
1.67/5 Đạt chuẩn
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Xuất sắc
Chất lượng kênh
Đạt chuẩn
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Kém

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Tổng số liệu
Số liệu tăng trưởng
Theo dõi 38,100,000
Số lượng video 763
Xem thêm