Quay lại trang Tìm kiếm

Savannah LaBrant Thống kê phân tích kênh Tiktok

Thời gian cập nhật: 2022-12-08 17:22:07

Savannah LaBrant

Hoa Kỳ
Tiếng Anh

Theo dõi

29.5M

Lượt xem trung bình

14.3M

Chỉ số NOX

2.07

Ước tính chi phí

$143.2K

Tỷ lệ tương tác

10.07%

Tổng quan số liệu
Người xem
Video
Nhãn hàng

Số liệu chung

Điểm số Nox

Điểm số Nox
2.07/5 Tầm trung
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Tốt
Tỷ lệ tương tác
Đạt chuẩn
Độ tin cậy người xem
Tầm trung

Xếp hạng Kênh

Giá hợp tác và CPM

Số liệu tăng trưởng

Total
Growth
Theo dõi 29,500,000
Lượt thích 1,500,000,000
Số lượng video 1,914
Xem thêm