山田全自動のござる日記

@y_haiku2
Nhật Bản
Nhật Bản

Theo dõi

Lượt xem trung bình

Chỉ số NOX

Ước tính chi phí

Tỷ lệ tương tác

Số liệu chung

Theo dõi
--
-- Mỗi 30 ngày
Tỷ lệ tương tác
--
-- Mỗi 10 videos
Lượt xem trung bình
--
-- Mỗi 10 videos
Lượt xem/Lượt theo dõi
--

Chất lượng kênh

Điểm số Nox
0/5 Kém
Điểm số Nox là chỉ số từ 1-5 được tính toán dựa trên 5 yếu tố (Tăng trưởng lượt theo dõi, nội dung đăng tải, chất lượng kênh, độ tin cậy và mức độ tương tác của người xem)
Tiêu chí điểm số Nox
Tăng trưởng lượt theo dõi
Kém
Đăng tải nội dung
Kém
Chất lượng kênh
Kém
Tỷ lệ tương tác
Kém
Độ tin cậy người xem
Kém

Giá hợp tác và CPM

CPM
$ -- CPM của khu vực này $-- - $--
Toàn bộ Video
$ -- - $ -- Giá ước tính
Xu hướng hợp tác
Chi tiết
0 /10 Kém

Số liệu tăng trưởng

Theo dõi 0
Số lượng video 0
Xem thêm